Αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων, όπως ισχύουν σήμερα, περιγράφονται στo άρθρο 11 του Π.Δ. 100/14. Αυτές είναι:

  1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων,
  2. Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,
  3. Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες,
  4. Η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές,
  5. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα – δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα,
  6. Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας,
  7. Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών,
  8. Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό,
  9. Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών,
  10. Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέμα, που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου

Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος υπάγεται και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. Η έδρα του γραφείου είναι στη Μουτσούνα της Νάξου, ενώ υπάρχουν αποθήκες του Δημοσίου στη Μουτσούνα και στο Καμπί Απειράνθου και εγκαταστάσεις εξόρυξης σμύριδας σε διάφορες περιοχές της ΒΑ Νάξου (Σαραντάρα κλπ), με σημαντικότερη το ανενεργό σήμερα εναέριο δίκτυο μεταφοράς της σμύριδας από τα ορυχεία στη Μουτσούνα. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου είναι τα θέματα εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno