2η - Διαχειριστική συνάντηση του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Τοποθεσία: Βίλα Καζούλη, οίκημα Πράσινου Ταμείου / ΥΠΕΝ, Κηφισιά, Αθήνα, 12-13/6/2019

Σε συνέχεια της 1ης εναρκτήριας συνάντησης διαχείρισης του Έργου που είχε λάβει χώρα στη Λεμεσό της Κύπρου (29-30/1/2019), πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 12 και 13 Ιουνίου 2019 η 2η Συνάντηση Διαχείρισης των εταίρων του έργου : «Διασυνοριακή συνεργασία για εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», με ακρωνύμιο « ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GR-CY 2014-2020 (MIS Code: 5033073, PIP Code:2018ΣΕ16160004) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Την ευθύνη διοργάνωσης της 2ης Διαχειριστικής συνάντησης του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 ανέλαβε η Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού με το Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, της Γενικής Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι δικαιούχοι (εταίροι) του έργου, καθώς και ο Σύμβουλος Διαχείρισης του Κύριου Δικαιούχου (ΚΔ/ΥΦΥΝ). Με το πέρας των εργασιών εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου (19/6/2019) από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου, Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου (ΚΔ/ΥΦΥΝ).

     

Στη 2η Συνάντηση Διαχείρισης των εταίρων του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 το ΥΠΕΝ εκπροσωπήθηκε από την προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γεν. Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Γεωργία Κοτίνη (επιτελικό εκπρόσωπο ΥΠΕΝ), τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Ανέστη Γουργιώτη (υπεύθυνο Πράξης), την αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής κ. Άννα Παπαχατζή (υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου και άτομο επαφής φυσικού αντικειμένου), καθώς και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/36015/430/18.4.2019 Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του έργου (κ. Ευγενία Λάγιου, κ. Βασίλη Γκέκα, κ. Μαρία Κάτσικα, κ. Αντωνία Σεφερλή). Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη Υπηρεσιών της Γεν. Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, Δ/νση Δομημένου Περιβάλλοντος) και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

   

Κατά την 1η ημέρα των εργασιών της συνάντησης, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, απηύθυναν χαιρετισμό η Προϊσταμένη της Γεν.Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γεν. Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ. Γεωργία Κοτίνη, η οποία σημείωσε τη σημασία του έργου στην προσπάθεια των δύο κρατών να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί θεσπίσεως πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Ανέστης Γουργιώτης, ο οποίος τόνισε το ρόλο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού στην εφαρμογή του Ν.4546/18 και ο Γεν. Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου (ΚΔ/ΥΦΥΝ), κ. Κυριάκος Αλιούρης, ο οποίος καλωσόρισε τους εταίρους και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνάντησης. Ακολούθως, έγινε παρουσίαση και συζήτηση της προόδου εργασιών κάθε εταίρου καθώς και των διαχειριστικών θεμάτων του έργου, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες της εγκεκριμένης ημερήσιας διάταξης της συνάντησης και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις.

Κατά τη 2η ημέρα των εργασιών της συνάντησης έγινε παρουσίαση της μέχρι τώρα προόδου εργασιών των τριών (3) θεματικών ομάδων εργασίας (ΟΕ) του έργου, συζήτηση μεταξύ των εταίρων επί των θεμάτων που άπτονται κάθε ΟΕ, καθώς και επίλυση διαφόρων τεχνικών και άλλων προβλημάτων και λήφθηκαν σχετικές  αποφάσεις. Έγιναν παρουσιάσεις από στελέχη της Γεν.Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, σχετικά με τα υφιστάμενα σχεδιαστικά και νομοθετικά εργαλεία εφαρμογής της εθνικής χωροταξικής πολιτικής.

Κλείνοντας τις εργασίες της 2ης Συνάντησης Διαχείρισης, ο ΚΔ ευχαρίστησε όλους τους εταίρους για την εποικοδομητική και ουσιαστική παρουσία τους στη συνάντηση και ειδικότερα τον Δικαιούχο 5 - ΥΠΕΝ για την επιτυχή διοργάνωση της συνάντησης και για τη άψογη φιλοξενία. Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου από όλους τους εταίρους και για τη συνέχιση της πολύ καλής και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Η επόμενη, 3η Συνάντηση Διαχείρισης του ΘΑΛ-ΧΩΡ2, θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου/ αρχές Δεκεμβρίου 2019 από τον ΚΔ στη Κύπρο. 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno