παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
φωτ: Νίκος Δανιηλίδης
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προτεραιότητα του Υπουργείου μας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η  προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.
 

Στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται:

 • η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση
 • η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • η προστασία από την αέρια ρύπανση
 • η προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών
 
 • η περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων  και η προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση.
 • η διαχείριση κινδύνων
 • τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • η διαχείριση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων
 • η διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία
 • η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος
| | | | | |