παρέχεται από
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Module Load Warning
Ένα ή περισσότερα από τα modules της σελίδας δεν φορτώθηκαν. Μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Παρακαλούμε κάντε ανανέωση της σελίδας (click F5). Αν το πρόβλημα επιμείνει, παρακαλούμε ενημερώστε τον Διαχειριστή του Site.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119
11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο:
213-1513000, 213-1515000 
Φαξ : 213-1515771

Ώρες υποδοχής κοινού:
Πολίτες: 12:00 - 14:30
Δικηγόροι - Μηχανικοί: 11:00 - 14:30

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II»: Τηλ.: 210 3000 877 και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 Επικοινωνία με το Υπουργείο
Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Επικοινωνία με το Υπουργείο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

| | | | | |