παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ » ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ
 
Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών:

Χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει/ανακαλεί τις άδειες άσκησης δραστηριοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων του Ν. 3054/2002 (Διύλισης, Εμπορίας Πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’, Εμπορίας Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων κατ. Β1, Εμπορίας Αφορολόγητων Αεροπορικών Καυσίμων κατ. Β2, Εμπορίας Υγραερίων κατ. Γ, Εμπορίας Ασφάλτου κατ. Δ, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Μεταφοράς Αργού ή Προϊόντων Αυτού με Αγωγό, Απευθείας Προμήθειας από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή, Εμπορίας παρ. 4, άρθρου 23 Ν.3054/2002)

Διατηρεί και εποπτεύει τα Μητρώα Αδειών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών:

Ε. Μητρώο Αδειών Υγραερίου

ΣΤ. Μητρώο Αδειών Κατηγορίας Β1-Αφορολόγητων Ναυτιλιακών Καυσίμων/ SUPPLIERS OF TAX FREE MARINE FUELS (WHOLESALE LICENSIES - CATEGORY B1')
 

Εκδίδει τις Άδειες Εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων: 

Α. Άδειες Εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Β. Άδειες Εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Διύλισης (Διυλιστήρια).
Γ. Άδειες Εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, με χωρητικότητα άνω των 50.000κ.μ. ή παραγωγικού εξοπλισμού ισχύος άνω των 500 HP.
| | | | | |