παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
 Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή 
 

Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010   «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 100/2010  «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010), στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών, ως εξής: 

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και
(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. 

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή.

Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010). Η ισχύς των προσωρινών αδειών παρατάθηκε έως 6.10.2012, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του νόμου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α/2011).

Με τη βοήθεια του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι δυνατή η δημιουργία της λίστας των πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.  Από τη λίστα αυτή είναι δυνατό να εντοπίσει κάθε πολίτης Ενεργειακούς Επιθεωρητές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο, το λέβητα, την εγκατάσταση θέρμανσης και την εγκατάσταση κλιματισμού του.

Συχνές Ερωτήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Συχνές Ερωτήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

Υπάρχει σε εξέλιξη πρόσκληση για χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή 

Δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία.

Η διαδικασία απαιτεί εγγραφή σε Φορέα Εκπαίδευσης και στη συνέχεια υποβολή αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο των Μόνιμων Επιθεωρητών. Διαβάστε τη σχετική Πρόσκληση, το Δελτίο Τύπου, την εγκύκλιο προς τους Φορείς Εκπαίδευσης και χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις (01.12.2011)Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών
 

Αποτελέσματα Αιτήσεων για Χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών
Χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή Απόρριψη Αιτήσεων για χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή Αποδοχή Ενστάσεων κατά των Αποφάσεων Απόρριψης αιτήσεων Απόρριψη Ενστάσεων κατά των Αποφάσεων Απόρριψης αιτήσεων
    Απόφαση 02.08.2012  Απόφαση 02.08.2012 
 Απόφαση 30.07.2012    Απόφαση 30.07.2012  Απόφαση 30.07.2012 
Απόφαση 08.06.2012  Απόφαση 08.06.2012     
Απόφαση 07.06.2012  Απόφαση 07.06.2012     
Απόφαση 31.05.2012 Απόφαση 31.05.2012     

Απόφαση I 04.05.2012,

Απόφαση ΙΙ 04.05.2012 

Απόφαση I 04.05.2012,

Απόφαση II 04.05.2012

   
Απόφαση 18.04.2012 Απόφαση 18.04.2012    
Απόφαση 07.12.2011 Απόφαση 07.12.2011 Απόφαση 07.12.2011  
    Απόφαση 02.08.2011 Απόφαση 02.08.2011
    Απόφαση 25.07.2011 Απόφαση 25.07.2011
Απόφαση 06.06.2011 Απόφαση 06.06.2011 Απόφαση 06.06.2011 Απόφαση 06.06.2011
Απόφαση 03.06.2011 Απόφαση 03.06.2011 Απόφαση 03.06.2011 Απόφαση 03.06.2011
Απόφαση 02.06.2011 Απόφαση 02.06.2011

Απόφαση 06.04.2011 Απόφαση 06.04.2011

Απόφαση 11.03.2011 Απόφαση 11.03.2011 Απόφαση 11.03.2011
Απόφαση 02.03.2011 Απόφαση 02.03.2011
Απόφαση 04.02.2011 Απόφαση 04.02.2011 Απόφαση 04.02.2011  Απόφαση 04.02.2011
Απόφαση 14.01.2011 Απόφαση 27.01.2011    
Απόφαση 22.12.2010 Απόφαση 22.12.2010    

 

| | | | | |