Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011)

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011.