παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Εντατικοί έλεγχοι για το λαθρεμπόριο καυσίμων
Εντατικοί έλεγχοι για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

 
 
Εντολή για εντατικούς ελέγχους στην αγορά υγρών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρούσματα λαθρεμπορίας ενόψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, έδωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης ως συνοδό μέτρο μετά την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης, στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), ενώ ήδη το 2011 καταγράφεται θεαματική άνοδος τόσο στον αριθμό των ελεγχθέντων εγκαταστάσεων διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων, όσο και έκδοσης Υπουργικών αποφάσεων επιβολής προστίμων στους παραβάτες. Σημειώνεται ότι, το τρέχον έτος τα δείγματα βενζίνης και πετρελαίου που έχουν ελεγχθεί ξεπερνούν τα 14.000, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά με τα τελευταία εννέα χρόνια.
 
Ειδικότερα, ελέγχους σε συνολικά 4.087 πρατήρια υγρών καυσίμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά τους οποίους ελέγχθηκαν 14.027 δείγματα, εκ των οποίων τα 4.548 αφορούσαν σε Diesel και τα άλλα 9.479 σε τύπους βενζίνης, διενήργησαν από την αρχή του έτους και μέχρι τις 08.12.2011 τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), ύστερα από απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ για εντατικοποίηση των προσπαθειών περιορισμού των κρουσμάτων λαθρεμπορίας.
 
Βάση ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνολικά 45 δείγματα διαπιστώθηκαν ως μη κανονικά, ενώ εκκρεμεί η απάντηση για άλλα 60. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) προς τον Υφυπουργό, εκδόθηκαν πενήντα πέντε (55) Υπουργικές αποφάσεις επιβολής προστίμων -για το τρέχον έτος και προηγούμενες χρονιές- οι οποίες απεστάλησαν προς είσπραξη στις Δ.Ο.Υ. Σαράντα εκθέσεις συντάχθηκαν για τα Διοικητικά Δικαστήρια, όπου εκκρεμούν προσφυγές.
Συνολικά, από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 16.612.332 Ευρώ και έχουν εισπραχθεί 3.972.850 Ευρώ.
 
Στοιχεία για τα επιβληθέντα πρόστιμα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα στη διεύθυνση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=479&language=el-GR. Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας αυτής έχουν τοποθετηθεί σύνδεσμοι (links) με τα επιβληθέντα πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.
 
 
Αναλυτικά, από 01.01.2003 έως και 08.12.2011 έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Από
Έως
Έτος
 
Diesel
Βενζίνες
Σύνολο
01.01.2003
31.12.2003
2003
1.766
1.315
1.619
2.934
01.01.2004
31.12.2004
2004
2.514
2.492
7.051
9.543
01.01.2005
31.12.2005
2005
1.226
1.340
3.465
4.805
01.01.2006
31.12.2006
2006
2.152
2.375
6.142
8.517
01.01.2007
31.12.2007
2007
2.450
2.893
6.886
9.779
01.01.2008
31.12.2008
2008
2.552
2.782
6.908
9.690
01.01.2009
31.12.2009
2009
3.539
3.773
9.300
13.073
01.01.2010
31.12.2010
2010
3.577
3.771
8.730
12.501
01.01.2011
08.12.2011
2011
4.087
4.548
9.479
14.027
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
23.863
25.289
59.583
84.869
 
 
Οι Υπουργικές Αποφάσεις για επιβολή προστίμων, καθώς και οι Εκθέσεις απόψεων που συντάχθηκαν για τα Διοικητικά Δικαστήρια (Πρωτοδικεία, ή Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά την τελευταία πενταετία, ήταν:

ΕΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
2007
45
25
2008
40
28
2009
25
18
2010
60
25
2011(Μέχρι 08.12)
40
55

 
 
Επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας με τους ελέγχους των τελευταίων εννέα (9) ετών, σε σύνολο πρατηρίων και ανά τύπο βενζίνης και diesel.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | | | | | |