παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον Ασωπό
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον Ασωπό

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ για τον Ασωπό
 
 
Στον προσδιορισμό των περιεχομένων των φακέλων που θα υποβάλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οι βιομηχανίες της περιοχής του Ασωπού, προχώρησε με εγκύκλιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
Η εγκύκλιος προσδιορίζει με ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 20488/10 (ΦΕΚ 749Β) περί «Καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού».
 
Στόχος είναι, με την υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων (τεχνικές περιβαλλοντικές εκθέσεις και στοιχεία τεκμηρίωσης) από τις βιομηχανίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εγκρίνουν τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τα θεσπισμένα αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής.
 
 
 
 
| | | | | | |