παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ
Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμέμνου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ  1/2018 ... >>
Παράρτημα Ανακοινώσεων ... >>
Έντυπο Αίτησης ...>>
Ημερίδα του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME”
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση Διοικητικού - Τομεακών - Ειδικών Τομεακών Γραμματέων του ΥΠΕΝ
Διοικητικός Γραμματέας ΥΠΕΝ ... >>
Τομεακός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ... >>
Τομεακός Γραμματέας Περιβάλλοντος... >>
Τομεακός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Υδάτων...>>
Προκηρύξεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...>>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα: "Freespace"
1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική πρόσκληση... >>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>
Ημέρα Δεντροφύτευσης στο Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"
Σχετικό Δελτίο τύπου... >>
Αφίσα Εκδήλωσης...>>
Κατάρτιση Καταλόγων Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εμπειρογνώμονα με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE με τίτλο έργου “LIFE TERRACESCAPE’’ (LIFE 16CCA/GR/000050)
Πρόσκληση για Terracescape >>
Περισσότερες πληροφορίες στο Πράσινο Ταμείο
Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης)  για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143). Οριστικός Πίνακας
     Ανακοίνωση... >>
     Υπουργική Απόφαση...>>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ Πίνακας αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής Ετήσιου Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015
     Ανακοίνωση >>
     Πίνακας 1 >>
     Πίνακας 2 >>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας
Περισσότερες πληροφορίες...>>
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «LIFE RE-WEEE» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LIFE 14 ENV/GR/000858)
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Ανακοίνωση ΥΠΕΝ προς τους ελεγκτές δόμησης περί υποχρέωσης τους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Έκθεση Εφαρμογής της Σύμβασης Ααρχους 2017
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Δημοσιοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).
Περισσότερες πληροφορίες>>
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το έντομο Dryocosmus kuriphilus - Σφήκα της καστανιάς
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις υδατοκαλλιέργειες
Το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>
Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο ισχύος ≤0,5MW...>>
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών δικαιωμάτων χρήσης νερού
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή...>>

 

Δελτίο Υπερβάσεων Οριακών Τιμών Όζοντος


Διαγωνισμός video από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως θεματοφύλακας της ποιότητας του περιβάλλοντος υποστηρίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε όλα τα ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει και προωθεί τον διαγωνισμό video που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος:

" Η ποιότητα του περιβάλλοντος γύρω μας επηρεάζεται από τις περισσότερες από τις καθημερινές μας αποφάσεις, που εστιάζονται στην τροφή μας, στο πώς ταξιδεύουμε ή ζεσταίνουμε τα σπίτια μας. Μέρος αυτών των αποφάσεων υιοθετούνται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και, κατά συνέπεια, στην υγεία των πολιτών. 
Ποιες είναι οι μικρές ή μεγαλύτερες δράσεις που πραγματοποιείτε  για να βοηθήσετε το περιβάλλον; Μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις δράσεις σας αυτές, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους άλλους. 
Καθημερινά όλο και περισσότεροι  άνθρωποι στην Ευρώπη υιοθετούν φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές και δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος  και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να μοιραστείτε τις "πράσινες" επιλογές σας και τις ενέργειές σας με τη μορφή σύντομων βίντεο σε έναν νέο διαγωνισμό με τίτλο «ΖΩ ΠΡΑΣΙΝΑ»."

 

Για περισσότερες πληροφορίες και να για να πάρετε μέρος στον σχετικό διαγωνισμό επισκεφτείτε το παρακάτω link :

https://www.eea.europa.eu/competition

Έναρξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό  4,7εκατ. €, αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής καιθα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής https://edaattikis.gr/gr/press.

Αναλυτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην επίσημη προκήρυξη, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στην 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 11322, καθώς και στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα:«Freespace»

1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική Πρόσκληση...>>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>

Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο εφαρμογής της Στρατηγικής βάσει των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί κατά την έγκριση της τον Απρίλιο του 2013, αλλά και σε σχέση με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και γενικότερα τις νέες εξελίξεις. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 1 Μαρτίου 2018. Για συμμετοχή ακολουθήστε το link
 
Περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Ε. και την εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Εκστρατεία για έναν "Πλανήτη χωρίς Ρύπανση"

Ενόψει της 3ης Συνόδου της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Assembly – UNEA 3) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, στις 4-6 Δεκεμβρίου, με βασικό θέμα την «Αντιμετώπιση της Ρύπανσης», έχει δημιουργηθεί μία on-line πλατφόρμα, στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τη δική του δέσμευση για τη μείωση του προσωπικού του «αποτυπώματος» ρύπανσης και να ενημερωθεί για απλούς τρόπους που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της αλλαγής απλών καθημερινών συνηθειών και καταναλωτικών πρακτικών.

Για περισσότερα δες εδώ  και για να υπογράψεις και να υποβάλλεις την δική σου δέσμευση ακολούθησε το link.

Τεχνικό Σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», με στόχο την ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης των σχετικών προκλήσεων, αντλώντας εμπειρίες από πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο τεχνικό σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 180 άτομα: στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στελέχη Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Διοικήσεων, περιβαλλοντικές ΜΗ.ΚΥ.Ο, στελέχη εταιρειών περιβαλλοντικών μελετών και εταιρειών ανάπτυξης αιολικών έργων.

Περισσότερα...

Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν. 4014/2011/Α΄209)

Την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, στις 9.30 π.μ., στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν. 4014/2011/Α΄209) που διοργανώθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων.

Παρουσιάσεις Ημερίδας

Ελευσίνα - Μελέτη ενοποίησης, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με στοιχεία αστικής ανάπλασης.

Μετά από αίτημα του Δήμου Ελευσίνας, για σύνταξη μελέτης που θα αφορά την «ανάδειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, συμπεριλαμβανομένων και των ανενεργών βιομηχανικών κτιρίων» της πόλης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://wrm.ypeka.gr/. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

 
       
Φεβρουάριος 2018
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 Facebook   Slideshare
 
  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  

 

| | | | | |