παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Επιστολή Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ στις Περιφέρειε​ς, για προώθηση των έργων Διαχείριση​ς Στερεών Αποβλήτων
Επιστολή Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ στις Περιφέρειε​ς, για προώθηση των έργων Διαχείριση​ς Στερεών Αποβλήτων

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

 

 

Προώθηση της υλοποίησης έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 

 

Επιστολή προς τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας απέστειλε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στην κατεύθυνση προώθησης της υλοποίησης έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει ότι δημιουργείται επισφάλεια στην επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων, με δυσμενείς περιβαλλοντικές και δημοσιονομικές συνέπειες, καθώς παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ωρίμανση και υλοποίηση των υπολειπόμενων υποδομών που προβλέπονται στους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), καθώς και λύσεων της μεταβατικής περιόδου. Απαιτείται λοιπόν, να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις, με στενή συνεργασία και συναντίληψη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά :

1.    Να οριστικοποιηθεί άμεσα πίνακας των υποδομών που μπορούν -και είναι σκόπιμο- να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας περιόδου και να γίνει πλήρης καταγραφή της κατάστασης ωρίμανσης, βασικών μεγεθών και ειδικών συνθηκών που χρήζουν αντιμετώπισης.

2.    Να ορισθούν στελέχη, κατά προτίμηση από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών (ΠΕΠ), που σε συνεργασία με τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ θα έχουν ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση των έργων διαχείρισης των αποβλήτων και θα αποτελέσουν τα κομβικά σημεία διασύνδεσης του Υπουργείου με τις Περιφέρειες και τους Φορείς Διαχείρισης, για τα θέματα των έργων ΠΕΣΔΑ.

Άμεσος στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007 -2013 και παράλληλα να υλοποιηθούν εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, καθώς και να ολοκληρωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός υποδομών των Περιφερειακών Σχεδιασμών.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας συντονισμού και παρακολούθησης, δημιουργήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Προστασίας Πολίτη), συγκροτείται Εκτελεστική Γραμματεία της Διυπουργικής, ενώ αποφασίστηκε η επέκταση της συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ με τη ΜΟΔ Α.Ε, για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ καλεί τους Περιφερειάρχες να ανταποκριθούν στην επιστολή του έως τις 10 Οκτωβρίου, αποστέλλοντας τα στοιχεία που τους ζητούνται, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις προς οριστικοποίηση των θεμάτων.

 

Κατεβάστε την επιστολή στις Περιφέρειες

| | | | | | |