παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Δασικοί χάρτες Αττικής
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Δασικοί χάρτες Αττικής

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ "ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
 
Καλημέρα σας,
 
Το ΥΠΕΚΑ ανέλαβε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και να προστατεύσει οικοσυστήματα και καμένες περιοχές. Σκοπός μας είναι να μπει ένα τέλος στη χαώδη κατάστασης που υποβάθμιζε συστηματικά το φυσικό πλούτο της χώρας μας.
 
Το νέο νομοσχέδιο υπηρετεί τη φιλοσοφία του ΥΠΕΚΑ και έρχεται να πιστοποιήσει ότι η ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών είναι μία δέσμευση που γίνεται έργο.
 
Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου, με ειδικούς, φορείς και επιστήμονες και τέλος με τους πολίτες, αφού αναρτήθηκε για διαβούλευση στο διαδίκτυο.
 
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό έλλειμμα στην άσκηση Δασικής Πολιτικής.
 
Αν και από το Σύνταγμα του 1975 προβλεπόταν η κατάρτιση Δασολογίου, 35 χρόνια μετά βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας προσπάθειας που είναι θεμελιώδης για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων.
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο δ’ του άρθρου 24 του Συντάγματος «η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του κράτους». Η σύνταξη δασολογίου προϋποθέτει την κατάρτιση δασικών χαρτών.
 
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την κύρωση των Δασικών Χαρτών:
 
Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια κατάρτισης Δασικών Χαρτών από το 2000 και σήμερα η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε διαφορετικά στάδια ανά περιοχή.
 
Υπάρχουν περιοχές για τις οποίες έχουν καταρτισθεί Δασικοί Χάρτες με το παλιό καθεστώς (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/98), σε άλλους ΟΤΑ είναι σε φάση κατάρτισης από τους μελετητές, σε φάση διόρθωσης, υπό δημοπράτηση και τέλος υπάρχουν και χάρτες που έχουν θεωρηθεί και θα μπορέσουν να αναρτηθούν.
 
Το νομοσχέδιο έρχεται να θεσμοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία.
 
Πώς γίνεται η ανάρτηση ενός θεωρημένου Δασικού Χάρτη:
 
Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ανάρτησης έχουν οι Δ/νσεις Δασών και τα στελέχη των Υπηρεσιών που θα φροντίσουμε να ενισχυθούν σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο που θα τους ανατεθεί.
 
Πριν φτάσουμε όμως στην ανάρτηση δασικών χαρτών, έχει προηγηθεί μια σειρά ενεργειών που περιγράφεται ως εξής:
 
O αρχικός χάρτης που έχει καταρτισθεί από την ανάδοχο εταιρεία, παραδίνεται για έλεγχο και διόρθωση στην οικεία Δ/νση Δασών της περιοχής.
 
Οι διορθώσεις της υπηρεσίας αποστέλλονται στον ανάδοχο για να ενσωματωθούν και ακολούθως επανελέγχεται το παραδοτέο για την ορθή ενσωμάτωση των διορθώσεων πάλι από τη Δ/νση Δασών.
 
Το τελικό παραδοτέο παραλαμβάνεται και θεωρείται από τη Δ/νση Δασών και είναι έτοιμο πλέον για ανάρτηση.
 
Το Νομοσχέδιο περιγράφει με ξεκάθαρο τρόπο τι θα επακολουθήσει μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
 
Συγκεκριμένα: Οι χάρτες θα αναρτηθούν σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Οι πολίτες και μέσα σε διάστημα 45 ημερών, θα μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου συμπληρώνοντας μια τυποποιημένη, είτε μέσω ΚΕΠ. Οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών, φυσικές και ηλεκτρονικές θα συγκεντρώνονται θα ταξινομούνται και θα αποτυπώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες από τα στελέχη των υπηρεσιών των Δ/νσεων Δασών
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε κάποιο αναρτημένο δασικό χάρτη, ο χάρτης θα κυρώνεται, θα δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και θα είναι πλέον οριστικός.
 
Όταν υπάρχουν αντιρρήσεις, αυτές θα εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή αντιρρήσεων.
 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ικανοποιηθεί από την εξέταση από την επιτροπή αντιρρήσεων, θα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.
 
Για την υποβολή αντίρρησης θα προβλέπεται κατ’ αποκοπή το βασικό τέλος το οποίο μπορεί να μεταβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της περιοχής για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση.
 
Θυμίζω ότι οι αντιρρήσεις που μπορούν να υποβληθούν θα αφορούν αποκλειστικά το χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
 
Οι πολίτες μετά το πέρας της προθεσμίας αντιρρήσεων θα δουν να αποφαίνεται η επιτροπή αντιρρήσεων μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο Νόμος, ήτοι 2 μήνες.
 
Ειδικότερα θα ξεκινήσει η διαδικασία από τους ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής που ήταν στο περίγραμμα της φωτιάς του 2009.
 
Το χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ανάρτηση Χαρτών θα γίνει το Σεπτέμβριο ενώ στην αρχή του 2011 θα έχουμε τον πρώτο Κυρωμένο Δασικό Χάρτη.
 
 
 
 

 

| | | | | | |