παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Θάνου Μωραΐτη για τα Υδατορεύματα, στη Βουλή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Θάνου Μωραΐτη για τα Υδατορεύματα, στη Βουλή

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Θέμα: «Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Θάνου Μωραΐτη για τα Υδατορεύματα, στη Βουλή»
 
 
Ακολουθεί ομιλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνου Μωραΐτη, κατά τη συζήτηση για τα Υδατορεύματα στη Βουλή
 
Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
 
Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τον ισχυρισμό ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό.
Για να διαψεύσουμε αυτές τις δυσοίωνες προβλέψεις πρέπει να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις με προληπτικές δράσεις, οι οποίες καλλιεργούνται μέσα από διάλογο και διαπραγματεύσεις.
Για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το νερό. Και αυτό είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο θα στηριχθεί κάθε πολιτική για τη διαχείριση των υδάτων.
Μετά από εμπειρία δεκαετιών το νερό δεν μπορεί παρά να θεωρείται ταυτόχρονα:
-  κοινωνικό αγαθό
- οικονομικό αγαθό
- αλλά και φυσικός πλούτος.
Το πρόβλημα του νερού στη νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων, η οποία είναι ενταγμένη σε μια ευρύτερη στρατηγική για το περιβάλλον. 
Μιλάμε πλέον για μια πράσινη ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στο περιβάλλον, το προστατεύει αλλά και το αξιοποιεί και είναι συμβατή με τις πραγματικές φυσικές δυνατότητες της χώρας.
Έτσι και η διαχείριση των υδάτων, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία και πολιτικές, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της διαχείρισης των υδάτων.
Φέρνουμε λοιπόν σήμερα ένα τέτοιο εργαλείο πολιτικής.
Με το παρόν νομοσχέδιο ερχόμαστε να κυρώσουμε τη διεθνή Σύμβαση για τα Υδατορεύματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Η σύμβαση του ΟΗΕ για τις χρήσεις διεθνών υδάτων δημιουργήθηκε το 1997 και αποτελεί την πρώτη παγκόσμια σύμβαση αναφορικά με την προστασία και τη χρήση των διεθνών υδάτων.
Πρέπει να σημειώσω εδώ πως η Σύμβαση αυτή δεν περιλαμβάνει της χρήσεις ναυσιπλοΐας.
Είναι μια σύμβαση με μεγάλη σημασία για τη θωράκιση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, γύρω από την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των διασυνοριακών μας υδάτων.
Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα διαθέτει ορισμένα μεγάλα ποτάμια που εκτείνονται πέρα από τα σύνορα της.
Συνεπώς απαιτείται η καλή συνεργασία με τους γείτονες μας, όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία και τα Σκόπια (ΠΓΔΜ), οι οποίοι δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση αυτή.
Η διεθνής Σύμβαση ουσιαστικά θεσπίζει και καθορίζει το πλαίσιο διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων.
Στην χώρα μας σήμερα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα διασυνοριακά ύδατα απαρτίζεται κυρίως από τη σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 που έχει κυρωθεί και έχει τεθεί σε ισχύ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά.
Η ύπαρξη υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας των διασυνοριακών υδάτων:
-                      δεν παρεμποδίζει την θέση σε ισχύ της παρούσας σύμβασης
-                      δεν δημιουργεί θεσμικά προβλήματα, διότι το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πιο λεπτομερές
-                      δεν δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα, διότι λειτουργεί ήδη ο μηχανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου μας.
Ωστόσο, οι γειτονικές μας χώρες δεν διέπονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ως μη μέλη της Ε.Ε. αλλά και δεν διαθέτουν επαρκές θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η κύρωση της Σύμβασης για τα διεθνή υδατορεύματα, ώστε χώρες από τις οποίες απουσιάζει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, να αποκτήσουν ένα εργαλείο που θα θέτει τα ελάχιστα όρια προστασίας, καθώς και αειφόρου και δίκαιης χρήσης του νερού.
Συγκεκριμένα η χώρα μας, ως χώρα που βρίσκεται κυρίως στο κατάντι διασυνοριακών ποταμών, ευνοείται από την ύπαρξη πολιτικών εργαλείων διευθέτησης και διευκρίνισης των ζητημάτων αυτών.
Και αυτό γιατί είμαστε αποδέκτες εισαγόμενης ρύπανσης που προέρχεται από άλλες χώρες.
Επιζητούμε λοιπόν τον έλεγχο της ρύπανσης πριν εισέλθουν στη χώρα μας και ταυτόχρονα επιδιώκουμε την εύλογη και δίκαιη χρήση των ποσοτήτων των διασυνοριακών υδατορευμάτων. 
Επομένως, η σύμβαση αυτή θα ενδυναμώσει τη θέση της χώρας μας έναντι του επίμαχου ζητήματος των υδάτινων πόρων.
Ένα ζήτημα που γίνεται ολοένα και σημαντικότερο υπό το πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Για να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση αυτή απαιτείται η κύρωσή της από συνολικά 35 χώρες.
Μέχρι σήμερα την έχουν ήδη κυρώσει 18 χώρες εκ των οποίων οι 5 είναι μέλη της Ε.Ε..
Επιπρόσθετα, άλλες 3 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία κύρωσης.
Πρέπει λοιπόν επιτέλους και η Ελλάδα, όχι μόνο να συμμετέχει ως ουραγός, αλλά να πρωταγωνιστεί στη διεθνή σκηνή διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος.
Για το σκοπό αυτό, κυρώνουμε σήμερα τη Σύμβαση για τα διεθνή υδατορεύματα, η οποία προβλέπει συνοπτικά τα ακόλουθα:
-                      Σκοπός της είναι η ανάδειξη, διατήρηση και προστασία των διασυνοριακών υδατορευμάτων και η αειφόρος χρήση τους
-                      Περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κρατών που μοιράζονται κοινά υδατικά ρεύματα
-                      Προωθεί τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που στοχεύουν στην παγκόσμια ειρήνη, στη διεθνή συνεργασία και στην καλή γειτονία και φιλία μεταξύ των Κρατών
-                      Θέτει το πλαίσιο και τους κανόνες για τις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των Κρατών, ώστε να διευθετούνται οι διαφορές μέσω διαιτησίας
-                      Θεσπίζει τη δίκαιη και εύλογη χρήση των υδατορευμάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων χωρών, ώστε να προκύπτει αειφόρος διαχείριση τους. Αυτό αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της Σύμβασης. Η δίκαιη και εύλογη χρήση καθορίζεται από γεωγραφικούς, υδρογραφικούς, υδρολογικούς, κλιματικούς και λοιπούς παράγοντες με βάσει τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες των εμπλεκόμενων Κρατών. Επιπλέον λαμβάνονται και άλλες παράμετροι υπόψη, όπως οι υφιστάμενες και δυνητικές χρήσεις των υδατορευμάτων, το κόστος των μέτρων που λαμβάνονται, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων κλπ.
-                      Καθορίζει την υποχρέωση περιβαλλοντικής προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης των υδατορευμάτων, καθώς και των συναφών έργων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά
-                      Καθορίζει η ρητή υποχρέωση των Κρατών στην αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς στα υδατορεύματα, καθώς και η δέσμευση για τη λήψη μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται τόσο για την πρόληψη όσο και σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής βλάβης.
-                      Υποχρεώνει στην ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και στην έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης, καθώς και αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ζημιάς.
-                      Καθορίζει τη σχέση παράλληλων ή αντικρουόμενων χρήσεων των διασυνοριακών υδατορευμάτων μεταξύ των Κρατών.
-                      Υποχρεώνει σε διαβούλευση μεταξύ των Κρατών για την από κοινού επίλυση των προβλημάτων
-                      Και τέλος θεσπίζει το καθεστώς αποζημιώσεων σε περιπτώσεις πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση για τα διεθνή υδατορεύματα διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος στις ευαίσθητες ακριτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς και το πλαίσιο της δίκαιης και εύλογης χρήσης των υδατικών πόρων.
Είναι ένα πλαίσιο κανόνων, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την προώθηση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.
Πρέπει από κοινού να οδεύουμε προς την αειφόρο ανάπτυξη, αφού η «σύγκρουση», μόνο οφέλη δεν πρόκειται να έχει.
Και η συνεργασία σε κρίσιμα θέματα όπως το νερό, δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά αφορά κυρίως την ανάπτυξη της χώρας μας.
Μια πράσινη ανάπτυξη, η οποία είναι στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και την οποία προωθεί το Υπουργείο μας.
| | | | | | |