παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Σύσκεψη για τα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια
Σύσκεψη για τα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια

 Αθήνα,  11 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει κύκλος επαφών για την ενεργοποίηση και ορθή εφαρμογή του νόμου 4495/2017, σχετικά με τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, μαζί με εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συναντήθηκαν στο τέλος της εβδομάδας με το Προεδρείο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών, για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης (Περιφερειακών Παρατηρητηρίων) και των Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης (Τοπικών Παρατηρητηρίων).
 
Υπενθυμίζεται ότι μια από τις βασικές τομές του νέου νόμου είναι ο πλήρης διαχωρισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού που θα περιλαμβάνει Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, ο οποίος προσφέρει σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
 
Με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες είναι αυτές που έχουν την αρμοδιότητα λειτουργίας των Παρατηρητηρίων, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, οι άμεσα εμπλεκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, σε έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο, για τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν αναφορικά με τη συγκρότηση και στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου δόμησης
.
από το Γραφείο Τύπου
| | | | | | |