παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ » ΑΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
 
Ο αστικός θόρυβος αντιμετωπίζεται με γενικές διατάξεις που επιγραμματικά είναι:
1.    Εφαρμογή του Κτιριοδομικού Κανονισμού
2.    Αστυνομικές Διατάξεις ( Περί τήρησης ορών κοινής ησυχίας κλπ)
3.    Υγειονομικές Διατάξεις
4.    Με επί μέρους Διατάξεις που είναι:

Αστική Διάταξη περί μέτρων ευταξίας και ευκοσμίας
Α.Δ 1023/2/37-κε/ΦΕΚ 1028/Β/ 12.11.1996

Ρύθμιση υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου
Υ.Α Κ1/1244/ ΦΕΚ 270/Β/21.4.1993

Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κατοικίες, όπως Λούνα παρκ, go–cart κλπ.
Κ.Υ.Α 7034/1298/ΦΕΚ 368/Β/24.3.2000

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών
Υ.Α 31708/ΦΕΚ603/Β/18.9.1990
Τροποποίηση αυτής Υ.Α 16311/ ΦΕΚ 624 / Β/ 12.5.1999.
| | | | | |