παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ » ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
Α. Μηχανολογικός Θόρυβος
  1. Σταθερές πηγές Θορύβου
    1. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
    2. Μόνιμες μηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν απαιτείται Μ.Π.Ε. και δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία

Σχετικοί νόμοι για όρια και πρόστιμα (περίπτωση 1.a)
Επιτρεπτά επίπεδα θορύβου
Διατάξεις του Π.Δ 1180/ 81 (Φ.Ε.Κ 293/ Α / 6.10.1981) Άρθρο 2 παρ. 5
Επιβολή των προστίμων στους παραβάτες
Διατάξεις του Ν. 1650 /86 (Φ.Ε.Κ 160/Α/18.10.1986 ) Άρθρο 6 παρ. 2 και την τροποποίηση αυτού με τον Ν. 3010/02 ( Φ.Ε.Κ 91 / Α / 25.4.2002 ) Άρθρο 4 παρ. 1.

Σχετικοί νόμοι για όρια και πρόστιμα (περίπτωση 1.b)
Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών
Υ.Α 13352/2635/ΦΕΚ 437/Β/16.7.1990
Οικιακά κλιματιστικά
Κ.Υ.Α Δ6/β/οικ.3155/ ΦΕΚ 266/Β/5.3.2003

Δεν υπάγεται στο μηχανολογικό θόρυβο ο προκαλούμενος θόρυβος από τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, σε καταστήματα – επιχειρήσεις όπως: Disco, κέντρα διασκέδασης, Bar κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών βάσει των:

Υ.Α Α5 /3010 /85 ( ΦΕΚ 593/Β/ 2.10.1985 ).
Κ.Υ.Α Υ2/οικ./15438/ΦΕΚ 1346/Β/17.10.2001 (Τροποποίηση της παραπάνω Υ.Α )

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι εξής νομοθεσίες:

Π.Δ. 231 /89/ ΦΕΚ 109/Α/24.4.1989
Υ.Α. 1011/22/19-δ/ΦΕΚ 546/Β/12.6.1994
Υ.Α. 1011/22/19κθ/ ΦΕΚ 1055/Β/21.12.1995
Π.Δ. 257/01/ΦΕΚ 184/Α/10.8.2001

Αστυνομικές Διατάξεις για τις ώρες τήρησης κοινής ησυχίας
Α.Δ.1023/2/37-ια( ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996 ) όπως τροποποιήθηκε με την:
Α.Δ. 10/10/12/4-γ/1.2.2001 (ΦΕΚ 180/Β/ 22.2.2001 )
Α.Δ 3 Α/ ΦΕΚ 761/Β/ 1998

Πλυντήρια Αυτοκινήτων
Πιεστικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού
Π.Δ. 455/76 ( ΦΕΚ 169/Α/5.7.1976 )
Υπόλοιπες μηχανολογικές εγκαταστάσεις (Κομπρεσέρ αέρος, τούνελ με βούρτσες πλύσης, στεγνωτήριο, φυσητήρας αέρος, ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού)
Π.Δ 1180/81

Ασανσέρ, Λέβητες – Καυστήρες οικιών και πολυκατοικιών
Κτιριοδομικός Κανονισμός
Υ.Α 3046/304 ( ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989) με τις τροποποιήσεις αυτού
 
με την Υ.Α 49977/3068 ( ΦΕΚ 535/Β/30.6.1989 )
 
Υ.Α 10256/1926/ ΦΕΚ 329/Δ/21.4.1997 (προβλέπονται διαφορετικά όρια επιτρεπτού θορύβου μεταξύ των ορόφων ή διαμερισμάτων από τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 1180/81)

  1. Κινητές πηγές Θορύβου

Περιβαλλοντικοί όροι
Οδηγία 2000/14/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την
Κ.Υ.Α 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/1.10.2003, και την τροποποίηση του άρθρου 8 αυτής (σύμφωνα με την Οδηγία 2005/88/ΕΚ) η οποία έγινε με την
Υ.Α 9272/471/ΦΕΚ286/Β/2.3.2007.

Μηχανήματα Εργοταξίου
Έλεγχος για πιστοποίηση
Άρθρο 11 §2 της Κ.Υ.Α 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/1.10.2003
Κυρώσεις
Άρθρο 15 §1 & §2 της Κ.Υ.Α.§37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/1.10.2003

 
Β. Θόρυβος από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.)
 

1.     Κυκλοφοριακός Θόρυβος από πάσης φύσεως Ι.Χ & Μοτό

Υ.Α οικ.17252 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992)

a.     Έλεγχος θορύβου των Ι.Χ και ειδικά των δικύκλων, όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική στάθμη από τις εξατμίσεις αυτών

Υ.Α Γ/20/8156/89 (ΦΕΚ 403/Β/ 21.6.1988)
Υ.Α Γ/20/8/568/89 (ΦΕΚ 403/Β/21.6.1988)
Υ.Α 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/18.8.1992) (Συμμόρφωση των οδηγιών 1015/78, 56/87, 235/89 της Ε.Ε)
Υ.Α 19567/1725/ (ΦΕΚ 442 /Β/ 18.6.1993)
Κ.Υ.Α 25006/2234 (ΦΕΚ 523 /Β/ 13.7.1993) (Συμμόρφωση της οδηγίας 92/97 και τροποποίηση της οδηγίας 157/70 της Ε.Ε)
Υ.Α 33356/2931 (ΦΕΚ 761/Β/30.9.1993)
Κ.Υ.Α 21090/1874 (ΦΕΚ 428/Β/ 1993) (Συμμόρφωση της οδηγίας 61/92/ΕΕ)
Κ.Υ.Α 29087/2295 (ΦΕΚ 79/Β/7.2.1997)
Υ.Α οικ. 34245/2779 (ΦΕΚ 1050/Β/27.11.1997 )
Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/Α/23.3.1999) Άρθρο 15 [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ]

| | | | | |