παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Διαγωνισμών
2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
20.07.2015
Θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή
αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων» στα πλαίσια της Πράξης «Μέτρα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)»
Περίληψη Διακήρυξης
14.07.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ψεκαστήρων πάστας θειΐκού οξέος Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
14.07.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Πλαστικών σάκων συλλογής ρητίνης Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
10.07.2015 Προμήθεια δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλώσιμων αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
08.07.2015 Διακήρυξη πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τη διάθεση του αποθέματος Ναξίας Σμύριδας ως έχει και ευρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» και στη θέση «Μουτσούνα» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Απόφαση Διακήρυξης
07.07.2015 Προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας Πρόσκληση- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
06.07.2015
Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"»
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
26.06.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μείγματος πάστας θειικού οξέος
Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
26.06.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων συλλογής ρητίνης Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
24.06.2015 Προμήθεια ειδών γραφείου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11.06.2015 Προμήθεια συσσωρευτών στην κοινή καμπίνα, που αφορά τα δύο (2) UPS AROS MS ST30/A0 30KVA Πίνακας Διαγωνισμού
10.06.2015 Προμήθεια δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλώσιμων αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
03.06.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Λήψη Υπηρεσιών Συμβούλου Σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εκμετάλλευσης των Σμυριδωρυχείων Νάξου για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4014/2011»  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
25.05.2015 Προμήθεια Υλικών Σχεδίασης Πίνακας Διαγωνισμού
12.05.2015 Προμήθεια Χαρτιού Α4 Φωτοαντιγραφής Πίνακας Διαγωνισμού
07.05.2015 Προμήθεια Φακέλων Πανόδετοι και Φακέλων με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
07.05.2015 Προμήθεια γραφικής Ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
05.05.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση» εξοπλισμού των VAN των  ΚΕΔΑΚ.

Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού

16.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠαΔ (Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών)
Πίνακας Διαγωνισμού
11.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πίνακας Διαγωνισμού
04.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια γραφικής ύλης
Πίνακας Διαγωνισμού
29.01.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Ενημέρωση για τον Διαγωνισμό
Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014
28.01.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης"
Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
Παροχή Διευκρινίσεων
23.01.2015
Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (12) ξύλινων αρχειοθηκών, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

 

| | | | | | |