παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Διαγωνισμών
2015
2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
17.10.2016 Προμήθεια εκλογικού υλικού Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
14.10.2016
Διαγωνισμός για διοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, από το ΣΥΓΑΠΕΖ, για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Events), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
06.09.2016
Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού

Απόφαση Διαγωνισμού

15.09.2016 -  Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

26.08.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πίνακας Διαγωνισμού
23.08.2016 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
23.08.2016 Τεχνική   Υποστήριξη  Ολοκλήρωση και  Αναβάθμιση  της   ηλεκτρονικής υπηρεσίας   του Υπουργείου για την ανάρτηση των  Πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων σε εφαρμογή του   άρθρου 42 του Νόμου  4280/2014), -  λειτουργία γραφείου υποστήριξης  των χρηστών Πίνακας Διαγωνισμού
25.07.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού, συνοπτικός πίνακας και τεχνικές προδιαγραφές
25.07.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού Πίνακας διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού και τεχνικές προδιαγραφές
21.07.2016 Προμήθεια Τεσσάρων (4) Έντυπων Οδηγών - Χαρτών για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
21.07.2016 Προμήθεια Κασετών ΗP DATA 72 για τις ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
20.07.2016
Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς πάγιου εξοπλισμού και αρχείου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από την οδό Ιατρίδου 1, Αθήνα, στην οδό Αμαλιάδος 17, Αθήνα (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 27.07.2016)
Πίνακας Διαγωνισμού
13.07.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια 3 κλιματιστικών PANASONIC INVERTER RE 12 PKE
Πίνακας Διαγωνισμού
12.07.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
06.07.2016 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία και τους ελέγχους των ΚΕΔΑΚ Πίνακας Διαγωνισμού
05.07.2016 Προμήθεια χειρουργικών γαντιών και συρίγγων 10cc Ορθή Επανάληψη Πίνακα Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
01.07.2016
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014».

Απόφαση Διαγωνισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απάντηση σε ερώτηση

01.07.2016 Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχ/των των Κτιρίων του ΥΠΕΝ Πίνακας Διαγωνισμού
01.07.2016 Τεχνική Υποστήριξη Ολοκλήρωση και Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου για την ανάρτηση των Πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων σε εφαρμογή του άρθρου 42 του Νόμου 4280/2014) - λειτουργία γραφείου υποστήριξης των χρηστών. Πίνακας Διαγωνισμού
30.06.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια 3 κλιματιστικών
PANASONIC INVERTER RE 12 PKE
Πίνακας Διαγωνισμού
17.06.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και server Απόφαση Διαγωνισμού
16.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανοταινιών εκτύπωσης Πίνακας Διαγωνισμού
14.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια 25 τυμπάνων για εκτυπωτές SAMSUNG MLT 116 Πίνακας Διαγωνισμού
13.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
10.6.2016 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο για το έτος 2016 Προκήρυξη
08.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια USB Token ψηφιακής υπογραφής Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
08.06.2016 Φάκελοι πανόδετοι και φάκελοι με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
06.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
11.05.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά εξοπλισμού - συμμετοχή της Ελλάδας στη διεργαστηριακή άσκηση των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς της ΕΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
29.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
17.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφιτών Πίνακας Διαγωνισμού
03.03.2016 Προμήθεια και εγκατάσταση 120 συσσωρευτών σε λειτουργούσα μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Πίνακας Διαγωνισμού
01.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού Α4 φωτοαντιγραφής 80 gr 
6.000 δεσμίδες
Πίνακας Διαγωνισμού
09.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια τόνερ Πίνακας Διαγωνισμού
03.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και συρίγγων Πίνακας Διαγωνισμού

 

| | | | | | |