παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Διαγωνισμών
2015
2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
17.06.2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και server Απόφαση Διαγωνισμού
16.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανοταινιών εκτύπωσης Πίνακας Διαγωνισμού
14.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια 25 τυμπάνων για εκτυπωτές SAMSUNG MLT 116 Πίνακας Διαγωνισμού
13.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
10.6.2016 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο για το έτος 2016 Προκήρυξη
08.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια USB Token ψηφιακής υπογραφής Πίνακας Διαγωνισμού και Τεχνικές Προδιαγραφές
08.06.2016 Φάκελοι πανόδετοι και φάκελοι με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
06.06.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
11.05.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά εξοπλισμού - συμμετοχή της Ελλάδας στη διεργαστηριακή άσκηση των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς της ΕΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πίνακας Διαγωνισμού
29.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
17.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφιτών Πίνακας Διαγωνισμού
03.03.2016 Προμήθεια και εγκατάσταση 120 συσσωρευτών σε λειτουργούσα μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Πίνακας Διαγωνισμού
01.03.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2016
Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού Α4 φωτοαντιγραφής 80 gr 
6.000 δεσμίδες
Πίνακας Διαγωνισμού
09.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια τόνερ Πίνακας Διαγωνισμού
03.02.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υγιεινής Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Πίνακας Διαγωνισμού
22.01.2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και συρίγγων Πίνακας Διαγωνισμού

 

| | | | | | |