παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Διαγωνισμών
2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
16.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠαΔ (Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών)
Πίνακας Διαγωνισμού
11.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πίνακας Διαγωνισμού
04.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια γραφικής ύλης
Πίνακας Διαγωνισμού
29.01.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Ενημέρωση για τον Διαγωνισμό
Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014
28.01.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης"
Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
Παροχή Διευκρινίσεων
23.01.2015
Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (12) ξύλινων αρχειοθηκών, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
| | | | | | |