παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ » ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  Συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ στα εργαστήρια “πράσινης” Aρχιτεκτονικής στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου ECOWEEK 2010  
 
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της ECOWEEK 2010 με στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει στα διαδραστικά εργαστήρια και στον σχεδιασμό πρότυπων “πράσινων” κατοικιών.
 
Για πρώτη φορά, 22 γραφεία της Αθήνας θα υποδεχτούν φοιτητές και αποφοίτους αρχιτεκτονικής και άλλων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενδιαφέρονται για την “πράσινη” αρχιτεκτονική. Οι ομάδες των συμμετεχόντων νέων αρχιτεκτόνων, μηχανικών, περιβαλλοντολόγων και άλλων, με τη συνδρομή έμπειρων και καταξιωμένων ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών θα κληθούν να σχεδιάσουν πρότυπες οικολογικές κατοικίες. Κάθε γραφείο θα επιλέξει ένα οικόπεδο μεταξύ τεσσάρων που υπέδειξε για το φετινό 4ο συνέδριο η ECOWEEK, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
 
Η αρμόδια Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας (ΔΟΠΚ) του ΥΠΕΚΑ, θα φιλοξενήσει δύο ομάδες νέων που μαζί με υπαλλήλους και σε συνεργασία με ειδικούς προσκεκλημένους θα μελετήσουν και θα σχεδιάσουν εντατικά για τρεις ημέρες, κατοικίες μηδενικών ρύπων. Μεταξύ 4 οικοπέδων που έχουν προταθεί, επελέγησαν αυτά σε περιαστικές περιοχές της πόλης που εμφανίζουν προβλήματα υποβάθμισης. Κάθε γραφείο ορίζει τίτλο για το έργο του. Το Υπουργείο ονομάζει τις προτάσεις του “αειφόρες κατοικίες”, αποδίδοντας στην έννοια περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές θεωρήσεις. Τα αποτελέσματα της δημιουργικής διαδραστικής εργασίας με αφορμή την πρωτοβουλία της ECOWEEK 2010, θα αξιοποιηθούν στην διαρκή ανοιχτή συζήτηση και τον προβληματισμό που τίθεται. Τις δυναμικές αυτές συνεργασίες θα ενισχύσουν με ειδικούς που πρόκειται να διαθέσουν το ΤΕΕ, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης.
 
Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια συγκρότησης πολιτικής για τη στήριξη μιας αρχιτεκτονικής με φιλο-περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και αναζητήσεις.  Σηματοδοτεί επίσης την πρόθεσή του για τη διατύπωση προτάσεων και τη συστηματική ενίσχυση και προβολή του ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο.
Η μορφολογία και τυπολογία βιώσιμων οικο-κατοικιών, αντανακλά απόψεις και ορίζει στεγαστικές πολιτικές που μπορούν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική αφύπνιση και την αστική αναβάθμιση.
 
Η αρχιτεκτονική σήμερα αποτελεί ένα εργαστήριο του μέλλοντος, αλλάζει γιατί αλλάζει ο τρόπος που παράγεται, επηρεάζεται από νέες συνθήκες, υποχρεωτικές συνεργασίες και αξίζει να την αντιληφθούμε πέρα από τα κτίρια. Η παραγωγή κατοικιών με χρήση απλών αλλά καινοτόμων τεχνικών, που κατά την κατασκευή και λειτουργία τους δεν θα εντατικοποιούν τη χρήση ενέργειας, νερού, αποβλήτων και ρύπων δεν συνιστά πολυτέλεια. Η εξοικείωση κάθε πολίτη με τη λογική τους και η ένταξη της φιλοσοφίας τους στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και του περιβάλλοντος. Το ΥΠΕΚΑ θα προσπαθήσει να ανοίξει ένα παράθυρο με θέα προς τα εκεί όπου οι προβληματισμοί συναντούν  νέες προτάσεις με προοπτική.  
| | | | | |