παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ » ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ 2010
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η αρχιτεκτονική σαν τέχνη και επιστήμη αλλάζει αλλά πάντα αποτυπώνει το στίγμα της εποχής της. Αλλάζει ο τρόπος που “παράγεται”, επηρεάζεται περισσότερο από ποτέ από νέες συνθήκες και συνέργειες και κατακλύζεται από πληροφορίες που διαρκώς εξειδικεύονται και επίσης αλλάζουν.
Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων Εθνικών Επιτρόπων και των προτάσεων τους για τη διοργάνωση της Ελληνικής συμμετοχής και του περιπτέρου στην 12η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής BIENNALE της Βενετίας 2010, συνεδρίασε κατά την 19η και 20η Μαρτίου στο ΥΠΕΚΑ. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, οι αρχιτέκτονες Ηλίας Ζέγγελης και Γιώργος Τζιρτζιλάκης και η Δ/ντρια του Έθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Άννα Καφέτση, μελέτησαν και συζήτησαν τις προτάσεις αναλυτικά σχολιάζοντας την κάθε μια ξεχωριστά. Υποβλήθηκαν συνολικά 47 αιτήσεις και θέματα που αντιστοιχούν σε 104 αρχιτέκτονες και άλλους δημιουργούς, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον ατομικά, ή ως ομάδα, για τη θέση του Εθνικού Επιτρόπου. Ο πλούτος και η ευρύτητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν αντανακλά τους σημερινούς προβληματισμούς και τους μετασχηματισμούς της αρχιτεκτονικής, το δε υψηλό επίπεδο των προτάσεων των υποψηφίων κατέστησε την επιλογή ιδιαίτερα δύσκολη.
Μετά από διεξοδική συζήτηση η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε ομόφωνα ως   Εθνικό Επίτροπο για την ερχόμενη 12η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής BIENNALE της Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 21 Νοεμβρίου 2010, την ομάδα των Ζήση Κοτιώνη και Φοίβης Γιαννίση.
 
Η πρόταση με το γενικό τίτλο “ΚΙΒΩΤΟΣ. Παλαιοί σπόροι για τις νέες μητροπολιτικές καλλιέργειες”, εστιάζει στη «διπλή διάσταση της αρχιτεκτονικής,  ως οργάνωσης του κτισμένου αλλά και του ανοικτού, υπαίθριου χώρου». Υπ’ αυτήν την έννοια, «οι σπόροι αποτελούν την οργανική αφετηρία γενέσεως του τοπίου,         το μορφογενετικό πρόγραμμα της αρχιτεκτονικής, τον πυρήνα μίας διαδικασίας συνεχούς μετασχηματισμού του.[…] Κτίσις στην αρχαιότερη ετυμολογία της είναι “εκχέρσωσις, προετοιμασία του εδάφους, σπορά, φύτευση”, ενώ αργότερα προστίθεται η σημασία της “ίδρυσης” και της “κατασκευής.”[…] Με την πρόταση αυτή επαναφέρουμε στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές πρακτικές τους χώρους της καλλιέργειας (culture) με τις δύο εκδοχές του πολιτισμού και της γεωργίας».
 
Η Κιβωτός θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ως ένα αρχιτεκτονικό «πρόγραμμα που επιτρέπει την αρχειοθέτηση, την αποθήκευση, την μεταφορά και την έκθεση», εισάγοντας την «ιδέα ενός μετακινούμενου αρχείου σπόρων και φυτογενετικού υλικού […] ικανό να συνδράμει παραδειγματικά στα ευκίνητα μοντέλα μητροπολιτικής αγροκαλλιέργειας, τόσο εντός των πόλεων όσο και στις παρυφές τους». Η Κιβωτός θα μεταφερθεί στο λιμάνι της Βενετίας και από εκεί θα περιφερθεί και θα και εκτεθεί στα κανάλια, για να εγκατασταθεί στο Ελληνικό περίπτερο. Εκεί θα φιλοξενηθεί έκθεση «που θα προσεγγίζει τις χωρικές επιπτώσεις των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών μέσα από τις εποπτικές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής πρόσληψης του τοπίου σε αστικό, ημιαστικό και αγροτικό περιβάλλον. Επίσης οπτικό υλικό και κείμενα από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και επιστήμονες συναφών χώρων, με θέματα αρχιτεκτονικής, γεωλογίας, αρχαιοβοτανολογίας, ανθρωπολογίας, πολιτικής επιστήμης, περιβαλλοντικής αρχαιολογίας, ιστορίας της διατροφής, φιλοσοφίας κλπ. Το σύνολο των δράσεων της Κιβωτού συνάδει με την αρχική σύλληψη της επιμελήτριας της 12ης Biennale, Kezuo Sejima, “οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν  τον χώρο τους και να πραγματοποιήσουν παρουσιάσεις που λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του επισκέπτη”».
Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους αρχιτέκτονες Ηλία Ζέγγελη, Γιώργο Τζιρτζιλάκη και τη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Άννα Καφέτζη
 
Η πρόταση κρίθηκε πρωτότυπη και υλοποιήσιμη, επειδή διερευνά ευρηματικά, με νοηματική συνοχή και θεωρητική πληρότητα τη διεύρυνση των ορίων της αρχιτεκτονικής και τη διασταύρωσή της με μια σειρά σύγχρονες δια-καλλιτεχνικές, ανθρωπολογικές και διεπιστημονικές πρακτικές.
 
Με πυρήνα την αρχέτυπη ιδέα της Κιβωτού, διαπραγματεύεται τις σχέσεις της αρχιτεκτονικής με το τοπίο και τους ανθρώπους που το κατοικούν, τείνοντας στη σύγκλιση τοπικού και οικουμενικού, ιστορικού και σύγχρονου. Πρόκειται για μια σχέση πολύ παλαιότερη από τη σημερινή περιβαλλοντική υποβάθμιση και την αύξηση του πληθυσμού των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων. Με τον τρόπο αυτό  η αρχιτεκτονική αναδεικνύεται ως μια αλυσίδα που συνδέει την οργανική βάση του τοπίου με τη μυθολογία και την ιερότητα της σποράς, της καλλιέργειας, της τροφής και της κατοίκησης, διερευνώντας νέα μοντέλα του «κτίζειν.»
Η πρόταση, επιπλέον, διερευνά και επεξεργάζεται ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού περιβάλλοντος, προσεγγίζοντας θεματικές που για δεκαετίες περιφρονήθηκαν από τον τεχνολογικό οπτιμισμό και τα νεωτερικά ιδεολογήματα της «προόδου», αλλά σήμερα επανέρχονται δυναμικά και απαιτητικά. 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,
 
 
Ηλίας Ζέγγελης
Άννα Καφέτση
Γιώργος Τζιρτζιλάκης

 

| | | | | |