παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος συντάσσονται ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών, που αναφέρουν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των προσδιοριζόμενων ρύπων.
 

Η Διεύθυνση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου είναι υπεύθυνη και για τη λειτουργία του δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και που αποτελείται από 17 σταθμούς συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού μέτρησης ρύπανσης υποβάθρου που έχει εγκατασταθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος Μελέτης της Διασυνοριακής Μεταφοράς της Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης(EMΕΡ).

Ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 2018
Ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 2017
Ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 2016
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2015
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2014
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2013
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2012
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2011 - 2η έκδοση
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2010
Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 2009
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2008
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2007
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2006
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2005
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2004
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2003
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2002
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, 2001

 

| | | | | |