παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα (pdf)

Οργανόγραμμα με τηλεφωνικό κατάλογο (σε διαδικασία υλοποίησης)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϊστάμενη: Μουρμούρη Αθηνά
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 213 1515 350, 213 1515 351, 210 644 1233, 213 1515 353
Φαξ : 213 1515 354 
 
Υπηρεσίες
- Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 210 6417729, 901 Fax: 2106451914
Προϊστάμενος: Τολέρης Επαμεινώνδας
- Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 2108642605, 2108652492 Fax: 2108662968
Προϊστάμενη: Μπατμάνογλου Ρεβέκκα
- Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου, 2108646939 Fax: 2108646939
Προϊστάμενος: Μανάλης Νικόλαος
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενος : ---
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο: 2106969450, 2106969836, 2106969403
Φαξ : 210 6969406
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, 2106969312 Fax: 2106969034, 2106969435
Προϊστάμενος: Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος (αν. Διευθυντής)
- Διεύθυνση Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών 2106969455, 2106969428 Fax: 2106969404
Προϊστάμενη: Δαλέκου Δήμητρα
- Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, 2106969893 Fax: 2106969402
Προϊστάμενη: Περδίου Καλή
- Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής, 2106969809 Fax: 2106969788
Προϊστάμενη: Γρατσία Έλενα
- Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής, 2106969405, 2106969419 Fax:2106969416
Προϊστάμενη: Παπαδογιάννη Αικατερίνη
- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 2106969401 Fax: 210696944
Προϊστάμενος:
---
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϊστάμενος: Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :Χαλκοκονδύλη 31, 101 64
Τηλέφωνο : 210 212 4707, 210 212 4624
Φαξ : 210 2124595
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Ανάπτυξης Δασικών Πόρων 2102124575, 2102124631 Fax: 2105240194, 2105244265
Προϊστάμενος:
Βακαλής Δημήτριος
- Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος 210212 4641, 4642 Fax: 2105240110, 2105242596
Προϊστάμενος:
Σωτηρίου Γεώργιος
- Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος 210212 4585, 4693, 4697,4537 Fax: 2105244290
Προϊστάμενος:
Δασκαλάκης Τρύφων
- Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας 2105244775, 210212 4716, 4708 Fax: 2105244239, 2105242663
Προϊστάμενος:
Γερμανός Δημήτριος
- Διεύθυνση Αναδασώσεως & Ορεινής Υδρονομίας 2105240238, 2105244640, 210212 4577, 4546 Fax: 2105240238, 2105244640, 2105242435
Προϊστάμενος: Ντινόκας Δημήτριος
- Διεύθυνση Δασικών Χαρτών 2102128065, 2107470594, 2102128052 Fax: 2107470594
Προϊστάμενος: Κατσούρας Κωνσταντίνος-Ελευθέριος
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Προϊστάμενη : ---
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο: 210 696 9831, 2, 5
Φαξ : 210 696 9346
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών 2106969864, Fax: 2106969346
Προϊστάμενος: Τζεφέρης Πέτρος 
- Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών 2106969833 Fax: 2106969346
Προϊστάμενος:
Τζίμας Σπυρίδων
- Διεύθυνση Ενεργειακών Ορυκτών 2106969910 Fax: 2106969346
Προϊστάμενος:
Γεωργαλάς Λουκάς
- Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών 2106969838 Fax: 2106969346
Προϊστάμενος:
Σπυρόπουλος Νίκος
- Διεύθυνση Αλυκών 2106969801
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενη : Αλίκη Σκλήρη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 10192
Τηλέφωνο: 210 696 9902

Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, 210 6969736, 2106969254 Fax: 2106969147
Προϊστάμενος: -
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 2106969172 Fax:2106969760
Προϊστάμενη:
Πατέλη Ειρήνη
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος : Χαραλάμπους Χρίστος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 213 1515 728, 2106469512
Φαξ : 210 644 7008
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 213 1515 606, 610,608, 611
Προϊστάμενος: Ψυχογιός Θεοδόσιος
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής 2131515249
Προϊστάμενος: Γκανασούλης Γεώργιος
- Διεύθυνση Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών 210 6913 407
Προϊστάμενος: Μανούρης Γεώργιος
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών, 2131515261
Προιστάμενος: Φάρκωνας Γεώργιος
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ)
Προϊστάμενη : ---
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο: 210 696 9856-7-8
Φαξ : 210 696 9532
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 2106969457, Fax:2106969539
Προϊστάμενη: Τσαγκαράκη Αικατερίνη
- Διεύθυνση Οργάνωσης 2106969743 Fax: 2106969563
Προϊστάμενος:
Σπυροπούλου Σπυριδούλα
- Διεύθυνση Δημόσιων Σχέσεων & Διεθνών Δραστηριοτήτων 2106969166 Fax: 2106969569
Προϊστάμενος:
Αντωνόπουλος Δημήτριος
- Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) 2106969474 Fax: 2106969473
Προϊστάμενη:
Σίτα Βασιλική
- Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας 2106969544
Προϊστάμενη: Κυριακοπούλου Μαριγώ
- Διευθυνση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων 2106969840 Fax: 2106969211
Προϊστάμενος: Μπαρούχας Σπύρος
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ 
Προϊστάμενη: Νικολάου Άννα
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523
Τηλέφωνο: 210 6430201
Φαξ : 210 6467361
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Οργάνωσης 2106451398 Fax:2106451398
Προϊστάμενη: Λαζάρου Αθανασία
- Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών 2106923366
Προϊστάμενη:
Γαλάνη Θεοδώρα
- Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων & θεμάτων Ε.Ε. , 2106465762, 2106411717, 2106426531 Fax: 2106434470
Προϊστάμενη: Μαρία Πέππα
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Προϊστάμενος: Τηλιγάδας Ελεήμων
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 210 6457990, 2131515651
Φαξ : 210 6410641
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Διοικητικού, 213 1515 140
Προϊστάμενη: Κρητικού Μάρθα
- Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, 2106435913, 2106430033 Fax:2106469385
Προϊστάμενη: Πουρνάρα Ξανθίππη
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 210 6467 658
Προϊστάμενος: Αντωνόπουλος Χρήστος
- Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) 210 3840 336
Προϊστάμενος: Παραπανήσιος Αντώνης
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Προϊστάμενος: Χρυσομαλλίδης Στυλιανός
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο : 2131515362
Φαξ : 210 645 8690
 
Υπηρεσίες
- Τμήμα Γενικής Χωροταξικής Πολιτικής & Σχεδιασμού 2131515317
- Τμήμα Χρήσεων Γης & Χωρικής Οργάνωσης των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 2131515313
- Τμήμα Δικτύων & Συστημάτων Τεχνικής Υποδομής 2131515369
- Τμήμα Οικιστικής Δομής 2131515318
- Τμήμα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασμού 2131515336
- Τμήμα Μελέτης Στοιχείων Δημογραφικής Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης 2131515310
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 Προϊστάμενος: Β. Ασημακόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 696 9843
 Fax: 210 696 9468
 
- Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Προϊστάμενοι: Α. Καστανά , Π. Αθανασούλης, Κ. Κυριόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 696 9842, 210 696 9845, 210 696 9795
 
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου & της Κλιματικής Αλλαγής
 Προϊστάμενος: ---
 Τηλέφωνο: 210 696 9909
 Φαξ : 210 696 9460
 
- Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Προϊστάμενη: Τουρτούρα Αικατερίνη
 Τηλέφωνο: 210 696 9214
 Φαξ : 210 696 9460
 
- Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών
 Προϊστάμενος: Χατζόπουλος Μανώλης
 Τηλέφωνο: 210 696 9407
 Φαξ : 210 696 9404
 
- Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων
 Προϊστάμενη: Περδίου Καλή
 Τηλέφωνο: 210 696 9859
 Φαξ : 210 696 9516
 
- Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
 Επιθεωρητής: Ιωσηφάκης Χαράλαμπος
 Τηλέφωνο: 210 324 1345
 Φαξ : 210 324 3848
 
- Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
 Επιθεωρητής: Αποστόλου Ιωάννης
 Τηλέφωνο: 2310 279090, 264982, 250802, 225115
 Φαξ : 2310 264283

- Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
Προϊστάμενος: Τσαλέμης Δημήτριος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6974756
Φαξ : 210 6969610

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Διεύθυνση Επιθεώρησης
 Προϊστάμενος: Δικαίου Αικατερίνη
Διεύθυνση:Τιμ. Βάσσου 11-13
Τηλέφωνο: 210 6983866
Φαξ :210 6925070
 
- Γραφείο Μελετών για άτομα με ειδικές ανάγκες
 Προϊστάμενος: ---
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο: 210 647 5135, 2106424854
 Φαξ :210 6424854
 
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 Προϊστάμενος: Φ. Ιατρέλης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 11523
Τηλέφωνο: 2106430571
Φαξ :2106465945
 
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 Προϊστάμενη: ---
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 2103225298
Φαξ :2103250472
 
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Τηλέφωνο: 2132142200, 290
Φαξ : 2106920437, 2106926762
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Φαξ : 213 15 01 045

 

| | | | | | |