παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων

Σε διαδικασία ενημέρωσης λόγω νέου οργανισμού 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϊστάμενος : Μάρθα Κρητικού
Διεύθυνση: ---
Τηλέφωνο : ---
Φαξ

Υπηρεσίες

- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Μπαρούχας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης   
 Προϊστάμενος : Ειρήνη Πατέλη
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Προϊστάμενος: Αικατερίνη Δικαίου
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊστάμενος : Αθανασία Λαζάρου - Δήμα
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠροϊστάμενοςΔημόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31, 101 64
Τηλέφωνο
Φαξ :  
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Προϊστάμενος: Τρύφων Δασκαλάκης
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, 
Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης
-Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: Δημήτριος Ντινόκας 
-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος: Γεώργιος Σωτηρίου
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Νικόλαος Μανάλης 
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
 
Υπηρεσίες
-- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Προϊστάμενος Επαμεινώνδας Τολέρης
Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Προϊστάμενος
Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Προϊστάμενος: Αντώνιος Παραπανήσιος
 
  
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 
Προϊστάμενος : Χρίστος Χαραλάμπους
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, 
Προϊστάμενος: Στέλιος Χρυσομαλλίδης
- Διεύθυνση Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊστάμενος: Χρήστος Αντωνόπουλος
- Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών,
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος-Ελευθέριος Κάτσουρας
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος: Γεώργιος Γκανασούλης
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης
Προϊστάμενος: Θεοδόσης Ψυχογιός
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  
Προϊστάμενος:
Θεοδώρα Γαλάνη-Κριμίζη
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών 
Προϊστάμενος:
Γεώργιος Φάρκωνας
- Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
Προϊστάμενος:
Γεώργιος Μανούρης
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενη : Αλίκη Σκλήρη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο:
Φαξ
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 
ΠροϊστάμενοςΚαλή Περδίου
-Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προϊστάμενος: Αικατερίνη Παπαδογιάννη
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊστάμενος: Ελένη Γρατσία 
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προιστάμενος: Δημήτριος Αντωνόπουλος

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠροϊστάμενοςΛουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο: --
Φαξ : --
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών --
Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
 Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και  Βιομηχανικών Ορυκτών 
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Νικόλαος Σπυρόπουλος

  
 
 
 
 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ)
Προϊσταμένη : Άννα Νικολάου
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: --
Φαξ : --
 
Υπηρεσίες
 
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
 Προϊσταμένη: Γεωργία Κοτίνη
 Τηλέφωνο: 
 Φαξ : 
 
Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
- Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με
χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
- Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
 
Επιθεώρηση  Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
 Πρϊστάμενος: Ιωάννης Αποστόλου
 Τηλέφωνο: 2310 279090, 264982, 250802, 225115
 Φαξ : 2310 264283
 
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος)
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ
-  Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων.
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ : 
- Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Προϊστάμενος: ---
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
 Φαξ : 
Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ : 
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ : 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Τηλέφωνο: 2132142200, 290
Φαξ : 2106920437, 2106926762
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Φαξ : 213 15 01 045
 
ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
-  Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 11523
Τηλέφωνο: 2106430571
Φαξ :2106465945 
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
 Προϊστάμενος: 
 Τηλέφωνο: 210 696 9843
 Fax: 210 696 9468
 Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προϊστάμενος: 
Τηλέφωνο: 210 696 9843
Fax: 210 696 9468
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Προϊστάμενη: ---
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 2103225298
Φαξ :2103250472
Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
   

 

| | | | | | |