παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων

Σε διαδικασία ενημέρωσης λόγω νέου οργανισμού 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϊστάμενος : Μάρθα Κρητικού
Διεύθυνση: ---
Τηλέφωνο : ---
Φαξ

Υπηρεσίες

- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊστάμενος: Σπυρ. Μπαρούχας
 
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  
 
 Προϊστάμενος : Ειρ. Πατέλη

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 Προϊστάμενος: Αικ. Δικαίου

- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Προϊστάμενος : Αθανασία Λαζάρου - Δήμα

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠροϊστάμενοςΔημόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ :  
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
210 6417729, 901 Fax: 2106451914
Προϊστάμενος : Τρύφων Δασκαλάκης
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος -,
2108642605, 2108652492 Fax: 2108662968
Προϊστάμενος : Δημήτριος Βακάλης
-Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος : Δημήτριος Ντινόκας 
-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος: Γεώργιος Σωτηρίου
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος Νικόλαος Μανάλης 
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31, 101 64
Τηλέφωνο: 210 2124707, 210 2124624
Φαξ : 210 2124595
 
Υπηρεσίες
-- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
-- Fax: 
Προϊστάμενος Επαμ. Τολέρης
Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Fax: ---
Προϊστάμενος
Ρεβ. Μπατμάνογλου
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, ---
Fax: --
Προϊστάμενος: Αντώνιος 
Παραπανήσιος
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 
Προϊστάμενος : Χρίστος Χαραλάμπους
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, -- Fax: ---
Προϊστάμενος: Στέλιος Χρυσομαλλίδης
- Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών (Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών) --- Fax: ---
Προϊστάμενος: Χρήστος Αντωνόπουλος
- Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, -- Fax: --
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος-Ελευθέριος Κατσούρας
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος: Γεώργιος Γκανασούλης
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης -- Fax: --
Προϊστάμενος:
Θεοδόσης Ψυχογιός
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  ----Fax: ---
Προϊστάμενος:
Θεοδώρα Γαλάνη-Κριμίζη
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών -- Fax: --
Προϊστάμενος:
Γεώργιος Φάρκωνας
- Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων -- Fax: --
Προϊστάμενος:
Γεώργιος Μανούρης
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενη : Αλίκη Σκλήρη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο:
Φαξ
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκωνν --, Fax: --
ΠροϊστάμενοςΚαλή Περίδου
-Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκρτικής Ενέργειας-- Fax: --
Προϊστάμενος: Αικατερίνη Παπαδογιάννη
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας -- Fax: --
Προϊστάμενος: Ελένη Γράτσια 
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προιστάμενος: Δημήτριος Αντωνόπουλος
 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠροϊστάμενοςΛουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 101 92
Τηλέφωνο: --
Φαξ : --
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών --
Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
 Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και  Βιομηχανικών Ορυκτών --
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών --
Προϊστάμενος: Νικόλαος Σπυρόπουλος

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 Προϊστάμενος: 
 Τηλέφωνο: 210 696 9843
 Fax: 210 696 9468
 
- Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Προϊστάμενοι: Α. Καστανά , Π. Αθανασούλης, Κ. Κυριόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 696 9842, 210 696 9845, 210 696 9795
 
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου & της Κλιματικής Αλλαγής
 Προϊστάμενος: ---
 Τηλέφωνο: 210 696 9909
 Φαξ : 210 696 9460
 
- Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Προϊστάμενη: 
 Τηλέφωνο: 210 696 9214
 Φαξ : 210 696 9460
 
- Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών
 Προϊστάμενος: 
 Τηλέφωνο: 210 696 9407
 Φαξ : 210 696 9404
 
- Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων
 Προϊστάμενη: 
 Τηλέφωνο: 210 696 9859
 Φαξ : 210 696 9516
 
- Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
 Επιθεωρητής: Ιωσηφάκης Χαράλαμπος
 Τηλέφωνο: 210 324 1345
 Φαξ : 210 324 3848
 
- Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
 Επιθεωρητής: Αποστόλου Ιωάννης
 Τηλέφωνο: 2310 279090, 264982, 250802, 225115
 Φαξ : 2310 264283

- Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6974756
Φαξ : 210 6969610

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Διεύθυνση Επιθεώρησης
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση:Τιμ. Βάσσου 11-13
Τηλέφωνο: 210 6983866
Φαξ :210 6925070
 
- Γραφείο Μελετών για άτομα με ειδικές ανάγκες
 Προϊστάμενος: ---
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο: 210 647 5135, 2106424854
 Φαξ :210 6424854
 
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 Προϊστάμενος: 
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 11523
Τηλέφωνο: 2106430571
Φαξ :2106465945
 
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 Προϊστάμενη: ---
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 2103225298
Φαξ :2103250472
 
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Τηλέφωνο: 2132142200, 290
Φαξ : 2106920437, 2106926762
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Φαξ : 213 15 01 045

 

| | | | | | |