παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϊστάμενος : Χρίστος Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26
Τηλέφωνο: 210 6969827-828
Φαξ: 2106969230

Υπηρεσίες

- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊσταμένη: Μαρία Μπαλωμένου
Τηλ.: 210 6969505
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης   
 Προϊσταμένη : Ειρήνη Πατέλη 
Τηλ.: 210 6969912-172
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Προϊστάμενος: Επαμεινώνδας Τολέρης
Τηλ.: 210 6431800, 213 1515140
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊσταμένη : Αθανασία Λαζάρου - Δήμα 
Τηλ.: 213 1515677
- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Προϊσταμένη: Αριάδνη Μανιάτη
Τηλ.: 210 6969474
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠροϊστάμενοςΔημόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31, 101 64
Τηλέφωνο: 210 2124707
Φαξ :  
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Προϊστάμενος: Βακάλης Δημήτριος
Τηλ.: 210 2124575
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Προϊστάμενος: α/α Καπετάνιος Αντώνιος
Τηλ.: 210 2124585
-Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: α/α Πρωιμάκης Ζαχαρίας
Τηλ.: 210 2124577
-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος: α/α Γερμανός Δημήτριος
Τηλ.: 210 2124641
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊσταμένη : Μάρθα Κρητικού
Διεύθυνση: Πατησίων 147
Τηλέφωνο: 210 8676772, 210 8646192
Φαξ
 
Υπηρεσίες
 
-- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Προϊστάμενος:
Τηλ.: 210 6412370-371
Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Προϊστάμενος: Μαχαίρας Ιωάννης
Τηλ.: 210 8620557
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Προϊσταμένη: Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Τηλ.: 210 8646939, 210 8652493
 
  
 
  
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 
Προϊστάμενος: Νικόλαος Μάναλης
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 115 23
Τηλέφωνο: 210 6469813
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού  
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μανούρης
Τηλ.: 213 1515362
- Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊστάμενος: Χρήστος Αντωνόπουλος
Τηλ.: 210 6430169
- Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών
Προϊστάμενος: Στέλιος Χρυσομαλλίδης
 Τηλ.: 210 6469813
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος: Γεώργιος Γκανασούλης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23
Τηλέφωνο: 210 6449512
Φαξ
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης
Προϊστάμενος: Θεοδόσης Ψυχογιός
Τηλ.: 213 1515606
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  
Προϊσταμένη: Θεοδώρα Γαλάνη
Τηλ.: 213 1515249
Τηλ. Πρωτοκόλλου: 213 1515244
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών 
Προϊστάμενος: --
Τηλ.: 213 1515536
- Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
Προϊσταμένη:
Μαρία Πέππα
Τηλ.: 210 6969022
Αριθμός fax: 2106969732
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊσταμένη: Αλίκη Σκλήρη
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26
Τηλέφωνο: 210 6969856, 210 6969858
Φαξ
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 
Προϊσταμένη:
Τηλ.: 210 6969893
-Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΠροϊσταμένηΑικατερίνη Παπαδογιάννη
Τηλ.: 210 6969405
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊσταμένη: Βασιλική Σίτα
Τηλ.: 210 6969809
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προισταμένη: Αικατερίνη Τσαγκαράκη
Τηλ.: 210 6969859

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠροϊστάμενοςΛουκάς Γεωργαλάς
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 11526
Τηλέφωνο: 210 6969910
Φαξ : --
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Τηλ.: 210 6969833
 Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και  Βιομηχανικών Ορυκτών 
Προϊσταμένη: Ειρήνη Γκώγκου
Τηλ.: 210 6969838
Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Πέτρος Τζεφέρης
Τηλ.: 210 6969864
 
 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος: Αντωνόπουλος Δημήτριος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119
Τηλέφωνο: 2106969819
Φαξ : 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Προϊστάμενος: Νεκτάριος Μυλωνάς
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17
Τηλέφωνο: 2106400015
 Φαξ : 
Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
Προϊσταμένη: Σκουνάκη Ιωάννα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17
Τηλέφωνο: 2131515706
Φαξ : 
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 Προϊστάμενος: Παύλος Στρατηγός
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ : 
  
 
 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ)

Προϊσταμένη: Κοτίνη Γεωργία
Διεύθυνση
: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο
: 210 6974784
Φαξ
: --

Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6969765
Φαξ: --
 
Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
- Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
 
Επιθεώρηση  Βορείου Ελλάδος (Καλαμαριά)
Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Μήτσιου
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά
Τηλέφωνο: 2310 483223
 Φαξ : 2310483247
 

Στο Σώμα επίσης ανήκει το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προϊστάμενη: Σταυρούλα Πουλή
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106974748
Φαξ : 2106969708

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Γκίνη Μαρία
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο: 213 1515420
Φαξ: 210 6475226

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
Προϊστάμενος: Σπυρόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523
Τηλέφωνο:213 1515430
Φαξ: 210 6475226

 
 
ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
 Προϊσταμένη: Βασιλική Δούσκα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 11523
Τηλέφωνο: 2106430571
Φαξ :2106465945 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
 Προϊστάμενος: 
 Τηλέφωνο: 210 6969843
 Fax: 210 6969468
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προϊστάμενος: 
Τηλέφωνο: 210 6969843
Fax: 210 6969468
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Προϊστάμενη: ---
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 2103225298
Φαξ :2103250472
Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Τηλέφωνο: 2132142200, 290
Φαξ : 2106920437, 2106926762
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Φαξ : 213 15 01 045

 

| | | | | | |