ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Όργανόγραμμα Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/30-10-2017)

Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προϊσταμένη: Θεοδώρα Σταθοπούλου
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515136, 210 6431800
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη: Ειρήνη Πατέλη 
Τηλ.: 213 1515148
- Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας  
Προϊσταμένη : Ιωάννα Σκουνάκη 
Τηλ.: 213 1515198
- Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
Προϊστάμενος: Παύλος Στρατηγός
Τηλ.: 213 1513474
 
  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προϊστάμενος : Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515654
 
Υπηρεσίες
 - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προϊστάμενος: Παναγιώτης Κατσαρίδης 
Τηλ.: 213 1515760
- Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών   
Προϊσταμένη : Αθανασία Λαζάρου Δήμα 
Τηλ.: 213 1515677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης
Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1512106
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Προϊστάμενος: Δημήτριος Βακάλης 
Τηλ.: 213 1512111
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Προϊστάμενος: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ.: 213 1512181
- Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
Προϊστάμενος: Ζαχαρίας Πρωιμάκης
Τηλ.: 213 1512201
- Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
Προϊστάμενος: Δημήτριος Γερμανός 
Τηλ.: 213 1512251
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος: Απόστολος Πατραμάνης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513827-828
 
Υπηρεσίες
 - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Προϊσταμένη: Μαρία Μπαλωμένου
Τηλ.: 213 1513505
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Προϊσταμένη: Διονυσία Μαγγέλη
Τηλ.: 213 1513172
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Προϊσταμένη: Ελένη Μίσσα
Τηλ.: 213 1513242
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος : Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Διεύθυνση: Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8676772, 210 8646192
 
Υπηρεσίες
 - Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Προϊστάμενος: Ιωάννης Μαχαίρας
Τηλ.: 210 6417901-902
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 
Προϊστάμενος: Γεώργιος Λαζόπουλος
Τηλ.: 210 8662772
- Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
Προϊσταμένη: Αναστασία Αρφανάκου
Τηλ.: 210 8620557
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Προϊσταμένη: Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Τηλ.: 210 8646939, 210 8652493
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προϊσταμένη: Γεωργία Κοτίνη
Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515728
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού  
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μανούρης
Τηλ.: 213 1515362
- Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Προϊστάμενος: Στέλιος Χρυσομαλλίδης
Τηλ.: 210 6437895, 210 6469813
Fax Αθήνας: 210 6448091
Fax Θεσσαλονίκης: 2310 825151
- Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Μαρία Πέππα
Τηλ.: 210 6430201
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊσταμένη: Θεοδώρα Γαλάνη
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515248-249
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση  Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος: Θεοδόσης Ψυχογιός
Τηλ.: 213 1515606
Fax: 213 1515339
- Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων  
Προϊστάμενος: Νικόλαος Μπίας
Τηλ.: 210 6980676
Τηλ. Πρωτοκόλλου: 213 1515244
- Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών 
Προϊστάμενος:
Σταύρος Παυλόπουλος
Τηλ.: 213 1515536
- Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων 
Προϊστάμενος:
Χρήστος Αντωνόπουλος
Τηλ.: 213 1513022
Fax: 213 1513732
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενος: Δημήτριος Τσαλέμης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513889
 
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 
Προϊσταμένη: Γαρυφαλλιά Γιδάκου
Τηλ.: 213 1513893
- Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
Προϊστάμενος: Δημήτριος Αλεξόπουλος
Τηλ.: 213 1513478
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Προϊσταμένη: Βασιλική Σίτα
Τηλ.: 213 1513809
- Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Παπαδόγιαννη
Τηλ.: 213 1513419, 213 1513405

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Προϊστάμενος : Πέτρος Τζεφέρης
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513864
 
Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής  
Προϊστάμενος: 
Τηλ.: 213 1513864 - 2131513356
- Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
Προϊσταμένη: Ειρήνη Γκώγκου
Τηλ.: 213 1513838
- Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών
Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας
Τηλ.: 213 1513833
 
 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος: Αντωνόπουλος Δημήτριος
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513819
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Προϊστάμενος: Νεκτάριος Μυλωνάς
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513811
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Δερματάς
Διεύθυνση
: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο
: 213 1513824, 213 1513823

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα)
Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513765
 
Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας επίσης ανήκουν:
- Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
 
Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Καλαμαριά)
Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Μήτσιου
Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά
Τηλέφωνο: 2310 483223
Fax: 2310 483247
 
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Τσαγκαράκη
Τηλέφωνο: 213 1513859
 
Στο Σώμα επίσης ανήκει το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Προϊσταμένη: Σταυρούλα Πουλή
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513277
Fax: 213 1513708
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Γκίνη Μαρία
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515420
Fax: 210 6475226

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
Προϊστάμενος: Σπυρόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1515430
Fax: 210 6475226

 
 
ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
Προϊσταμένη: Βασιλική Δούσκα
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106430571
Fax: 210 6465945 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Προϊστάμενος: 
Τηλέφωνο: 213 1513843
Fax: 213 1513468
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προϊστάμενος: 
Τηλέφωνο: 213 1513843
Fax: 213 1513468
Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Προϊστάμενη:
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 10563
Τηλέφωνο: 210 3225298
Fax: 210 3250472
Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
Γραφείο Τύπου
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προϊστάμενος: Μαμαλούγκας Νίκος
Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27
Τηλέφωνο: 213 2142200, 290
Fax: 210 6920437, 210 6926762
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Προϊσταμένη: Κούρτελη Χρυσούλα
Διεύθυνση: Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 15 00 965
Fax: 213 15 01 045
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ, Τομέα Ενέργειας
Προϊσταμένη: Νίκου Ιωάννα
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513865
Fax: 213 1513460