παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ » ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ » ECOWEEK
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ECOWEEK
 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας των δύο ομάδων νέων μελετητών οι οποίες υποστηριζόμενες από ειδικούς επιστήμονες μελέτησαν για το ίδιο οικόπεδο βιοκλιματικές κατοικίες εμβαδού περίπου 200 τ.μ.
Τις δύο ομάδες υποστήριξαν:

 Ειδικοί Επιστήμονες - Καθοδηγητές 
  • Ξενάκης Μενέλαος Αρχ. Μηχ.
  • Κολίρη Μυρτώ Αρχ. Μηχ.
  • Ευθυμιάδης Απόστολος Η/Μ Μηχ
  • Μαντάς Δημήτριος Η/Μ Μηχ.
  • Μαλτέζος Γρηγόρης Μηχ.
  • Γκύλλης Γιάννης Χημ. Μηχ.
  • Παπαχριστόπουλος Κων/νος Αρχ. Μηχ.
Τμήμα Υποστήριξης ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας ΔΟΠΚ / Γ΄ Τμήμα
 

Εργασία 1ης Ομάδας
(κάνετε κλικ στη φωτογραφία)

Εργασία 2ης Ομάδας
(κάνετε κλικ στη φωτογραφία)

| | | | | |