παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ » ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ
 
Με τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ρυθμίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)
β) η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
γ) κάθε θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου και
δ) οι περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο.
 
Στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εγγράφονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν υποβολής αίτησης:
α)   οι Κάτοχοι Αδειών Προμήθειας, Διαχείρισης και Διανομής Φυσικού Αερίου
β)   οι Επιλέγοντες Πελάτες και
γ)   κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.
 
Η παρακολούθηση για την τήρηση των προβλεπομένων στον παρόντα Κανονισμό διατάξεων από τους Χρήστες, διενεργείται από τη ΡΑΕ, η οποία, όπως ρητά αναφέρεται στον Κανονισμό, δικαιούται :
α. Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Χρηστών καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
β. Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
 
 
| | | | | |