παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ » ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ » ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
 
1. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)  
Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), του Ν. 1337/83, άρθρο 29 παράγραφος 2 (ΦΕΚ33/Α/83), είναι ζώνες προστασίας, που καθoρίζονται κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου 1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και αποσκοπούν στην «άμεση προστασία και έλεγχο της δόμησης και των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που υπονομεύουν τον ορθολογικό σχεδιασμό».Χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός εφαρμογής, για τη θεσμοθέτηση των προτάσεων των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ),και εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα.
Η ΕΧΜ είναι μία διαδικασία για τον ορθολογικό σχεδιασμό μιας ευαίσθητης και προβληματικής περιοχής με στόχο την ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του φυσικού–ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην περιοχή μελέτης εξετάζονται όλα τα δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γίνονται προτάσεις που αφορούν την ρύθμιση των όρων δόμησης και των χρήσεων γης, τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, λειτουργιών και έργων τεχνικής υποδομής, καθορίζοντας και οριοθετώντας ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας.
 
Οι μελέτες αυτές βρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Χωροταξίας καθώς επίσης στην Βιβλιοθήκη του Υπουργείου και στη Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.
 
Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου είναι:
 
ΖΟΕ Άνδρου
Συμπλήρωση ΖΟΕ Άνδρου με Αρ. 69 του Ν.4042/ΦΕΚ/24Α/2012
 
ΖΟΕ Αφάντου Ρόδου (περιοχή Κολυμπίων Αφάντου)
 
ΖΟΕ Δήμου Κω (Ψαλίδι)
 
ΖΟΕ Ψαχνών Ευβοίας (Δήμου Ψαχνών και Κοιν. Καστέλλας και Νέας Αρτάκης Ν. Ευβοίας)
 
ΖΟΕ Δύστου Ευβοίας
 
ΖΟΕ Θήρας
Τροποποίηση και συμπλήρωση ΖΟΕ Θήρας με ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/30.4.2012
 
ΖΟΕ Κανατάδικων Ευβοίας (Μικρό-Μεγάλο Λιβάρι Δήμου Ιστιαίας και Ασμηνίου)
 
ΖΟΕ Επισκοπής Γεωργιούπολης Ν. Ρεθύμνης-Ν. Χανίων
 
ΖΟΕ Ζακύνθου
 
ΖΟΕ Ταυρωπού
ΦΕΚ 315 Δ/28.05.1991 και ΦΕΚ 885 Δ/06.11.1998
 
ΖΟΕ Κοινότητας Πυθαγορείου Ν. Σάμου
  
ΖΟΕ Παραλιακής Ζώνη Ν. Ηλείας & τροποποίηση
 
ΖΟΕ Κοινότητας Λάρδου νήσου Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου
 
ΖΟΕ Σάμου
 
ΖΟΕ Γαυρίου νήσου Άνδρου (Κοινότητα Γαυρίου εκτός εγκ/νου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών)
 
ΖΟΕ Αλυκή νήσου Κω (των Κοινοτήτων Ασφενδίου και Πυλίου)
 
ΖΟΕ Γύρα – Δημοσάρι Λευκάδας (Κοινοτήτων Πλατυστόμων, Βαυκερής,Νυδρίου και Δήμου Λευκάδας)
  
ΖΟΕ Πάτμου (Δήμου Πάτμου), ΖΟΕ νήσου Πάτμου & τροποποίηση
 
ΖΟΕ (Αγίου Όρους) περιοχή του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής
 
ΖΟΕ (Παράκτιας Ζώνης) Δήμου Αλεξανδρούπολης και της τέως Κοινότητας Μάκρης (Ν. Έβρου) και έγκριση (ΣΧΑΠ) σχεδίου ανάπτυξης περιοχών Β΄ κατοικίας
 
Ειδικοί όροι & περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και νήσου Κιτριανής Ν. Κυκλάδων
 
Καθορισμός χρήσεων γης και όρων & περιορισμών δόμησης σε περιοχή του Όρους Καλλίδρομου, Ν. Φθιώτιδος
 
ΖΟΕ νήσου Χίου (Δήμων Αμανής και Ομηρούπολης-τέως Κοινοτήτων Βολισσού και Σιδηρούντος)
 
ΖΟΕ Δήμων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας Ν. Χίου
 
ΖΟΕ νήσου Τήνου (Δήμου Τήνου, Δήμου Εξωμβούργου, Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου και των νησίδων Πλανήτης και Δρακονήσι Ν. Κυκλάδων)
 
ΖΟΕ Μυκόνου
Τροποποίηση ΖΟΕ Μυκόνου με ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/2.3.2012
 
ΖΟΕ Μύρτου Δήμου Πυλαρέων Ν. Κεφαλληνίας Ιθάκης
 
 

2. Γενικές Κατευθύνσεις Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 2508/97) είναι ο μηχανισμός εκείνος που στοχεύει στην οικιστική οργάνωση περιοχών για την εξυπηρέτηση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης του από 23-2-1987 ( ΦΕΚ166Δ/87) Π.Δ. με εξαίρεση τις προβλεπόμενες χρήσεις γης του αρθρ.6 του Π.Δ. από 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ) καθώς και την εξυπηρέτηση των αναγκών β΄ κατοικίας κατά το Π.Δ. 16-8-1985 ( ΦΕΚ 416Δ/85 ).

Για την εφαρμογή του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ προϋπόθεση είναι να προβλέπονται οι αιτούμενες χρήσεις, από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).
Για τον καθορισμό ΠΕΡΠΟ, μέχρι την έγκριση των παραπάνω αναφερόμενων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη και έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον την περιφέρεια ενός νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
Οι κατευθύνσεις αυτές εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Ευβοίας.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Πρεβέζης.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Ροδόπης.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Μαγνησίας.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Φθιώτιδος.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Ρεθύμνου.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Χανίων.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Ηρακλείου.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Λασιθίου.
 
Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον Ν. Αργολίδος.
 
 
3. ΠΕΡΠΟ Θεσμικό πλαίσιο
 
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 124 Α /97
 
Πολεοδομικά Σταθερότυπα. ΦΕΚ 285 Δ /2004
 
Χορήγηση βεβαίωσης ΠΕΡΠΟ. ΦΕΚ 1971 Β / 1999
 
Προδιαγραφές εκπόνησης ΠΕΡΠΟ. ΦΕΚ 292 Β / 1999
 
Οδηγίες  για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97. ΥΠΕΧΩΔΕ 48859 / 2008
 
 
 
| | | | | |