παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (E.U. ECOLABEL)

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (ECOLABEL)

 

Η νομοθεσία η οποία διέπει το Οικολογικό Σήμα είναι ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel). 

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Συμβουλίου - ΑΣΑΟΣ είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος με Πρόεδρο τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ. Η λειτουργία του ΑΣΑΟΣ διέπεται  από την ΚΥΑ υπ. αρ. 86644/2482/15.09.1993 (ΦΕΚ 763/Β/1993), τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ. αρ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές όργανο, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελείται μεταξύ άλλων και από ένα εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του) συγκεκριμένων αρμόδιων φορέων, όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (οι εκπρόσωποι είναι από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΣΕΒ, Οργάνωση Καταναλωτών, Οικολογική Οργάνωση). Η θητεία των μελών του ΑΣΑΟΣ είναι διετής.

Η χρήση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος προστατεύεται από:

  •  την αγορανομική διάταξη Φ1-218/30.01.1998 (ΦΕΚ 139/Β/18.02.1998)  σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό» στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά την διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα  ...» και
  • τις διατάξεις του νέου Κανονισμού 66/2010 (άρθρο 10 περί εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ &  άρθρο 17 περί κυρώσεων).

 

Απονομή Οικολογικού Σήματος

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ στα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ απο το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος - ΑΣΑΟΣ


Eνημερωτικό έντυπο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών & Αποφάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής περί οικολογικών κριτηρίων


Προς το παρόν έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε. οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων (23 προϊόντα) & 2 κατηγορίες υπηρεσιών:


Κατηγορία

 

 Κριτήρια

 Έντυπα αίτησης - οδηγιών (αγγλικά)

1. Προϊόντα καθαρισμού

-    Απορρυπαντικά για χώρους υγιεινής, απορρυπαντικά γενικής χρήσης Οικολογικά κριτήρια Αίτηση
-    Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
-    Απορρυπαντικά πιάτων Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
-    Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων Οικολογικά κριτήρια  
-    Σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών Οικολογικά κριτήρια Αίτηση
     
 2. Ηλεκτρονικές συσκευές
-    Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
-    Φορητοί υπολογιστές Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
-    Τηλεοράσεις Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
     
  3. Ένδυση
-    Κλωστουφαντουργικά προϊόντα Οικολογικά κριτήρια  Οδηγίες
-    Υποδήματα Οικολογικά κριτήρια  Οδηγίες
     
  4. Επικαλύψεις – επενδύσεις δαπέδων
-    Ξύλινες επικαλύψεις δαπέδων    
-    Επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες    
-    Σκληρές επικαλύψεις δαπέδων Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
     
  5. Κηπουρική
 -   Βελτιωτικά εδάφους Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
-    Καλλιεργητικά μέσα Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
     
 6. Έπιπλα
-    Ξύλινα έπιπλα    
     
  7. Χαρτί
-    Φωτοαντιγραφικό και χαρτί γραφής Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
-    Χαρτί υγείας – καθαριότητας Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
     
  8. Οικιακές συσκευές/αντικείμενα
-    Ηλεκτρικοί λαμπτήρες Οικολογικά κριτήρια Αίτηση - Οδηγίες
-    Αντλίες θερμότητας (ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση) Οικολογικά κριτήρια Αίτηση
     
 9. Υπόλοιπα οικιακά αντικείμενα
-    Στρώματα κρεβατιών Οικολογικά κριτήρια Αίτηση
     
  10. Λιπαντικά
-    Λιπαντικά Οικολογικά κριτήρια Οδηγίες
     
  11. Φτιάξτο μόνος σου
-    Χρώματα και Βερνίκια εσωτερικού χώρου Οικολογικά κριτήρια  Αίτηση - Οδηγίες
-    Χρώματα και Βερνίκια εξωτερικού χώρου Οικολογικά κριτήρια
     
12. Υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων
  Οικολογικά κριτήρια  Οδηγίες
 13.  Υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ
  Οικολογικά κριτήρια  Οδηγίες

 

 

| | | | | |