παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ » PAWS ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ
PAWS ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ
 

To Paws for Mediterranean Forests (Paws-Med) υλοποιείται, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Lifelong Learning Programme», της δράσης «Leonardo da Vinci Transfer of innovation» (DE/09/LLP-LdV/TOI/147245). Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβενία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 330.007,00 € ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να φτάσουν έως 247.505,00 €. Το Paws-Med θα αποτελέσει προσαρμοσμένη και βελτιωμένη εκδοχή του προγράμματος Paws στη μεσογειακή πραγματικότητα. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες από 25.09.2009 έως 25.09.2011.
 
Paws
Στόχος του Προγράμματος PAWS ήταν η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα προσέφερε στους δασολόγους και στο δασικό προσωπικό τη δυνατότητα να αποκτήσουν περαιτέρω προσόντα στο πεδίο της Δασικής Παιδαγωγικής. Η γενική ιδέα στην οποία βασίστηκε το πρόγραμμα Paws ήταν η ανάπτυξη ενός κοινού εκπαιδευτικού εργαλείου για όλες τις συμμετέχουσες χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Το εκπαιδευτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιγράφει τους στόχους και τα θεμέλια της δασικής παιδαγωγικής, καθώς και το σχέδιο του σεμιναρίου
  2. Σχέδιο σεμιναρίου, το οποίο συνοψίζει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος και εμβαθύνει στη μεθοδολογική και τη διδακτική πλευρά του σεμιναρίου
  3. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο παρουσιάζει την παιδαγωγική προσέγγιση προσανατολισμένη στην ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο
  4. CD-ROM, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων και ειδικών δραστηριοτήτων για κάθε ομάδα.
Paws-Med
Το Paws-Med έχει στόχο τη διάδοση της γνώσης που αποκτήθηκε από το Paws στις μεσογειακές χώρες και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις αυτών.
Μία από τις καταλληλότερες μεθόδους για τον επαναπροσδιορισμό, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση καθώς και για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των δασών και της δασοπονίας είναι η Δασική Παιδαγωγική (Forest Pedagogy).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως στις μεσογειακές χώρες οι δασολόγοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και έννοιες, ούτε γνωρίζουν σε βάθος τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δε διαθέτουν καν τα μέσα για να μεταδώσουν την υπάρχουσα γνώση.
Στην Ελλάδα ο κλάδος της Δασικής Παιδαγωγικής δεν έχει αναπτυχθεί έως σήμερα. Επιπλέον, ο ίδιος ο όρος «Δασική Παιδαγωγική» (Forest Pedagogy) είναι ελάχιστα γνωστός.
 
Στόχοι του Paws-Med
Οι τρεις βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος Paws-Med είναι οι εξής:
  • να ενισχύσει τις ικανότητες των δασολόγων σε επίπεδο ολιστικής παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επικοινωνιακών δυνατοτήτων
  • να βοηθήσει τους δασολόγους να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους
  • να διδάξει στους δασολόγους το σχεδιασμό και την προετοιμασία παιδαγωγικά κατάλληλων εκδρομών και σεμιναρίων για ειδικές ομάδες-στόχους
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Paws-Med πραγματοποιήθηκε στο Δασικό Χωριό Παπάδων, περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης, στην Εύβοια. Διήρκεσε τέσσερεις ημέρες (28-31 Μαρτίου 2011) και ακολούθησε το πρότυπο του εκπαιδευτικού προγράμματος Paws-Med.

Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση σε θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο. (Πρόγραμμα Σεμιναρίου).

Οι εκπαιδευόμενοι ήταν δασολόγοι και δασοπόνοι από δασικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Ο σκοπός ήταν να εκπαιδευτούν υπάλληλοι από υπηρεσίες που πραγματοποιούν ή ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ξεναγήσεις στο δάσος.
 

Διεθνές Συνέδριο «Δασική Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 15-16 Σεπτεμβρίου 2011

Στο πλαίσιο των εορτασμών για το Παγκόσμιο Έτος Δασών, 2011, η ομάδα του προγράμματος Paws-Med διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για τη Δασική Παιδαγωγική στις Μεσογειακές χώρες με τίτλο «Δασική Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η εμπειρία του Paws-Med».  Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Πάρκο Circeo, Sabaudia, με διοργανωτή την Ιταλική Δασική Υπηρεσία.

Προθεσμία εγγραφής για συμμετοχή στο Συνέδριο μέχρι τις 30 Μαΐου 2011.

Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε ακολούθως:

-   Πρόγραμμα συνεδρίου
-   Πρόσκληση
-   Πρόσκληση για ανακοίνωση εργασιών
-   Πρακτικές πληροφορίες
-   Αίτηση συμμετοχής


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος

1ο Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα PAWS (ΕΝ)
1ο Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα PAWS (ΕΛ)
2ο Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα PAWS (ΕΛ)
3ο Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα PAWS (ΕΛ)
4ο Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα PAWS (ΕΛ)

 
Επικοινωνία
Ειρήνη Oικονόμου
Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
τηλ. 210-2124641
 

 

| | | | | |