ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Μεσόγειος
Ένωση για τη Μεσόγειο
Το Μεσογειακό Σκέλος Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (MED EUWI)
Σύμβαση της Βαρκελώνης & Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP / MAP)

Η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP) ενημερώνει για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο "Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από Ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του βυθού και του υπεδάφους του" (Offshore Protocol) της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στο Πρωτόκολλο Offshore με απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2012 (Απ. 2013/5/ΕΕ, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L 4/13, 9.1.2013). Η σχετική απόφαση βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:004:0013:0014:EL:PDF

Ακολουθεί το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου στην Αγγλική και τη Γαλλική Γλώσσα

Άλλα θέματα Μεσογειακής ΣυνεργασίαςΕύξεινος Πόντος
Αδριατική – Ιόνιο
Νοτιοανατολική Ευρώπη