παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ » ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ » ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

 1. Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια

 Υπογραφή: Έσπο (Φινλανδία), 25/02/1991
 Έναρξη ισχύος: 10/09/1997
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2540/1997 (ΦΕΚ 249/Α/15-12-1997)

2. Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

 Υπογραφή: Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 09/05/1992
 Έναρξη ισχύος: 24/03/1994
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-04-1994)

 3. Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις από βιομηχανικά ατυχήματα

 Υπογραφή: Ελσίνκι (Φινλανδία), 17/03/1992
 Έναρξη ισχύος: 19/04/2000
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α/16-12-1997)

 4. Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

 Υπογραφή: Κιότο (Ιαπωνία), 16/03/1998
 Έναρξη ισχύος: 16/02/2005
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/30-05-2002)

 5.  Σύμβαση για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος

 Υπογραφή: Άαρχους (Δανία), 25/06/1998
 Έναρξη ισχύος: 31/10/2001
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005)

 6. Πρωτόκολλο του Κιέβου στη Σύμβαση Άαρχους για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Πρωτόκολλο PRTR)

 Υπογραφή: Κίεβο (Ουκρανία), 21/05/2003
 Έναρξη ισχύος: 08/10/2009
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Εκκρεμεί

 7. Πρωτόκολλο Κιέβου στη Σύμβαση Έσπο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

 Υπογραφή: Κίεβο (Ουκρανία), 11/05/2003
 Έναρξη ισχύος: 11/08/2010
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Εκκρεμεί

 

| | | | | |