ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
 

1.  Διεθνής Σύμβαση για την προστασία φυτών, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

 Υπογραφή: Ρώμη (Ιταλία), 06/12/1951
 Έναρξη ισχύος: 03/04/1952
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα N. 2014/1992 (ΦΕΚ 29/Α/27-02-1992)

2.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 13/12/1968
 Έναρξη ισχύος: 20/02/1971
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140/Α/23-05-1977)

3.  Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (Σύμβαση CITES)

 Υπογραφή: Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), 03/03/1973
 Έναρξη ισχύος: 01/07/1975
 Θεματοφύλακας: Ελβετία
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-6-92)

4.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στις εκτροφές

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία), 10/3/1976
 Έναρξη ισχύος: 10/09/1978
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-1984)

5.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των προς σφαγή ζώων

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία), 10/05/1979
 Έναρξη ισχύος: 06/11/1982
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-1984)

6.  Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία), 10/05/1979
 Έναρξη ισχύος: 11/07/1989
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1420/1984 (ΦΕΚ 27/Α/13-03-1984)

7.  Σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας

 Υπογραφή: Βόννη (Γερμανία), 23/06/1979
 Έναρξη ισχύος: 01/11/1983
 Θεματοφύλακας: Γερμανία
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999)

8.  Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης

 Υπογραφή: Βέρνη (Ελβετία), 19/09/1979
 Έναρξη ισχύος: 01/06/82
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/14-03-1983)

9.  Διεθνής Συμφωνία για την τροπική ξυλεία

 Υπογραφή: Γενεύη (Ελβετία), 18/11/1983
 Έναρξη ισχύος: 01/04/1985
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ.ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1761/1988 (ΦΕΚ 54/Α/24-03-1988)

10.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία),18/03/1986
 Έναρξη ισχύος: 01/01/1991
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2015/1992 (ΦΕΚ 30/Α/27-2-1992)

11.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία),13/11/1987
 Έναρξη ισχύος: 05/01/1992
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2017/1992 (ΦΕΚ 31/Α /27-2-1992)

12.  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα

 Υπογραφή: Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), 05/06/1992
 Έναρξη ισχύος: 29/12/1993
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα N. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-04-1994)

13.  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 15/10/1994
 Έναρξη ισχύος: 26/12/1996
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2468/1997 (ΦΕΚ 32/Α/06-03-1997)

14.  Διεθνής Σύμβαση (αναθεωρημένη) για την προστασία φυτών

 Υπογραφή: Ρώμη (Ιταλία), 07-18/11/1997
 Έναρξη ισχύος: 2/10/2005
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα N. 3495/2006 (ΦΕΚ 215/Α/12-10-2006)

15.  Πρωτόκολλο τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς

 Υπογραφή: Στρασβούργο (Γαλλία),22/06/1998
 Έναρξη ισχύος: 02/12/2005
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3338/2005 (ΦΕΚ 109/Α/06-05-2005)

16.  Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την βιολογική ποικιλότητα

 Υπογραφή: Ναϊρόμπι (Κένυα), 24/05/2000
 Έναρξη ισχύος: 11/09/2003
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3233/2004 (ΦΕΚ 51/Α/18-02-2004)

17.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου

 Υπογραφή: Φλωρεντία (Ιταλία), 20/10/2000
 Έναρξη ισχύος: 01/03/2004
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α30/25-02-2010)

18.  Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διεθνή μεταφορά τους

 Υπογραφή: Κισινάου (Μολδαβία), 11/06/2003
 Έναρξη ισχύος: 14/03/2006
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3337/2005 (ΦΕΚ 108/Α/06-05-2005)

19.  Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών

 Υπογραφή: Τζοενσού (Φινλανδία), 28/08/2003
 Έναρξη ισχύος: 04/09/2005
 Θεματοφύλακας: Κυβέρνηση της Φινλανδίας
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3747/2009 (ΦΕΚ Α28/19-02-2009)