παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ » ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
 
Προσαρμογή της διαχείρισης δασών στην κλιματική αλλαγή 
 
Στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Life+) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο με τίτλο: «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - AdaptFor», LIFE08 ENV/GR/000554. Το έργο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Η εκτέλεση του έργου έχει διάρκεια 42 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2010 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30.6.2013. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.719.112 €, εκ των οποίων το ποσό των 833.356 € (48,48%) αποτελεί Κοινοτική χρηματοδότηση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 

Εισβολή ελάτης στο δάσος πλατύφυλλης δρυός του δημοσίου δάσους Καστανιάς στην Καλαμπάκα. (Φωτ. ΕΚΒΥ)
 
Σκοπός του έργου
Το έργο αποσκοπεί στην προσέγγιση της δασικής διαχείρισης με γνώμονα την κλιματική αλλαγή σε τέσσερις (4) πιλοτικές περιοχές μελέτης όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση (ξήρανση δασικής πεύκης, ξήρανση ελάτης, εισβολή κωνοφόρων σε δάση φυλλοβόλων) και την προσαρμογή αυτής ανάλογα με τα προβλήματα και τις εκτιμώμενες τάσεις. Οι τέσσερις περιοχές μελέτης βρίσκονται στην αρμοδιότητα των ακόλουθων Δασικών Υπηρεσιών:
  1. Διεύθυνση Δασών Πιερίας, Δάσος Ρητίνης - Βρίας στα Πιέρια Όρη
  2. Δασαρχείο Καλαμπάκας, Δάσος Ασπροποτάμου - Καλαμπάκας
  3. Δασαρχείο Πάρνηθας, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
  4. Δασαρχείο Σπάρτης, Όρος Ταΰγετος

Δράσεις του έργου
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι οι εξής:
Α. Εξέταση προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί υπολογισμός των τάσεων των κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασίας και βροχόπτωσης) για τις περιόδους 1950-2009 και 2010-2050. Ταυτοχρόνως, θα γίνει αξιολόγηση των προηγούμενων τάσεων των δασών και της υφιστάμενης κατάστασής τους καθώς και των επιδράσεων της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής στα δάση. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα  διατυπωθούν προτάσεις και μέτρα προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή και θα ακολουθήσει τροποποίηση των δασικών διαχειριστικών σχεδίων. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση ενός μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης.
 

Β. Ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στις περιοχές αρμοδιότητάς τους μέσω α) της έκδοσης οδηγιών προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και β) της διεξαγωγής σεμιναρίων κατάρτισης προς το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της χώρας με σκοπό να εξοικειωθούν με το θέμα αλλά και να μάθουν πώς να το αντιμετωπίζουν.
Γ. Δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας (ιστοσελίδα, ενημερωτικό έντυπο, έκθεση, δελτία τύπου, σχέδιο επικοινωνίας μετά το τέλος του LIFE κ.ά.).


Ξήρανση ατόμων δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) στο δάσος Ρητίνης - Βρίας στα Πιέρια Όρη. (Φωτ. ΕΚΒΥ)

Υπεύθυνοι του έργου – Επικοινωνία:
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Ειρήνη Νικολάου
Τηλ. 210-2124666

Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
Παναγιώτης Δρούγας
Τηλ. 210-2124597

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων

Βασιλική Χρυσοπολίτου
Τηλ. 2310-473320 εσωτ. 162

Δήμητρα Κεμιτζόγλου
Τηλ. 2310-473320 εσωτ. 161

  Σχετικές συνδέσεις

| | | | | |