παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ » ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ » ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΎΔΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
 

1.  Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδίως ως υγροβιοτόπων

 Υπογραφή: Ραμσάρ (Ιράν), 02/02/1971
 Έναρξη ισχύος: 21/12/1975
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν.Δ. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/20-11-1974)

2.  Πρωτόκολλο τροποποίησης της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδίως ως υγροβιοτόπων

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 31/12/1982
 Έναρξη ισχύος: 1/10/1986
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1751/1988 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-1988)

3.  Τροποποίηση της Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων

 Υπογραφή: Ρεγγίνα (Καναδάς), 28/05 - 03/06/87
 Έναρξη ισχύος: 01-05-1994
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1950/1991 (ΦΕΚ 84/Α/31-05-1991)

4.  Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνορια¬κών υδάτων και των διεθνών λιμνών

 Υπογραφή: Ελσίνκι (Φινλανδία), 17/03/1992
 Έναρξη ισχύος: 06/10/1996
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2425/1996 (ΦΕΚ 148/Α/04-07-1996)

5.  Πρωτόκολλο για τα νερά και την υγεία στη Σύμβαση του Ελσίνκι για την προστασία και τη χρήση των διασυνορια¬κών υδάτων και των διεθνών λιμνών

 Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 17/06/1999
 Έναρξη ισχύος: 04/08/2005
 Θεματοφύλακας: Γ.Γ. ΟΗΕ
 Κύρωση από Ελλάδα Εκκρεμεί

 

| | | | | |