παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ » ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ » ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

1.  Σύμβαση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και του Πρωτοκόλλου της 

 Υπογραφή: Χάγη (Ολλανδία), 14/05/1954
 Έναρξη ισχύος: 07/08/1956
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1114/1981 (ΦΕΚ 6/Α/08-01-1981)

2.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς

 Υπογραφή: Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 06/05/1969
 Έναρξη ισχύος: 20/11/1970 ή 21-10-1981
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981)

3.  Διεθνής Σύμβαση σχετικά με τα μέσα για την απαγόρευση  και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 14/11/1970
 Έναρξη ισχύος: 24/04/1972
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-1980)

4.  Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 23/11/1972
 Έναρξη ισχύος: 17/12/1975
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981)

5.  Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης

 Υπογραφή: Γρανάδα (Ισπανία), 03/10/1985
 Έναρξη ισχύος: 12/01/1987
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-04-1992)

6.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)

 Υπογραφή: Βαλέττα (Μάλτα), 16/01/1992
 Έναρξη ισχύος: 25/05/1995
 Θεματοφύλακας: Συμβούλιο της Ευρώπης
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-08-2005)

7.  Σύμβαση Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά

 Υπογραφή: Ρώμη (Ιταλία), 24/06/1995
 Έναρξη ισχύος: 01/08/1998
 Θεματοφύλακας: Ιταλία
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3348/2005 (ΦΕΚ 144/Α/23-06-2005)

8.  Πρωτόκολλο II στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτι¬στικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης

 Υπογραφή: Χάγη, (Ολλανδία), 26/03/1999
 Έναρξη ισχύος: 09/03/2004
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3317/2005 (ΦΕΚ 45/Α/23-02-2005)

9.  Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 03/11/2003
 Έναρξη ισχύος: 20/04/2006
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3521/2006 (ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006)

10.  Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων

 Υπογραφή: Παρίσι (Γαλλία), 21/10/2005
 Έναρξη ισχύος: 18/03/2007
 Θεματοφύλακας: UNESCO
 Κύρωση από Ελλάδα Ν. 3520/2006 (ΦΕΚ 274/Α/22-12-2006)

 

| | | | | |