παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ » ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Ο Απολογισμός των Δραστηριοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών εκδίδεται σε ετήσια βάση από το Τμήμα Σχεδιασμού και Δασικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων με κύριο στόχο να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία, τους αρμόδιους φορείς, και κάθε ενδιαφερόμενο για την υφιστάμενη κατάσταση των Ελληνικών Δασών, όλα τα δασικά έργα και εργασίες που εκτελούνται μέσα στα δάση, τις δαπάνες εκτέλεσης των έργων αναλυτικά, την παραγωγή ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων καθώς και συγκριτικά στοιχεία άλλων ετών. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση παρουσίασης των στοιχείων με διαγράμματα και πίνακες και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκτός των άλλων και σε θέματα δομής και λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας.

 

| | | | | |