παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) » ΒΡΑΒΕΙΑ EMAS 2010

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ EMAS 2010
 

Στο πλαίσιο προώθησης του EMAS και αναγνώρισης των περιβαλλοντικών προσπαθειών των οργανισμών εκείνων που εφαρμόζουν το σύστημα EMAS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει από το 2005 το θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ

Στόχος των ετήσιων αυτών Βραβείων EMAS είναι η επιβράβευση των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιδεικνύουν ξεχωριστές επιδόσεις σε καθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος κάθε χρονιάς.
Φέτος, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την απονομή των Βραβείων EMAS 2010 στους οργανισμούς εκείνους που επιδεικνύουν ιδιαίτερες επιδόσεις στη θεματική ενότητα «Αποδοτικότητα Πόρων» (Resource Efficiency). Τα κριτήρια για τον ορισμό υποψηφιοτήτων στον τομέα αυτό βασίστηκαν στην εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης πόρων, όπως βελτίωση της αποδοτικότητας, χρήση ανανεώσιμων ή ανακυκλώσιμων υλικών, τροποποίηση των παραγωγικών διεργασιών και συστημάτων μέσω επενδύσεων σε καθαρότερες τεχνολογίες, κ.α.

Η απονομή των Βραβείων EMAS πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εορταστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 25-11-2010, στο Comic Strip Center του Βελγίου. Τα Βραβεία απονεμήθηκαν στις ακόλουθες έξι (6) κατηγορίες οργανισμών: σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε μικρές επιχειρήσεις, σε μεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μικρούς δημόσιους οργανισμούς και σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς.
Στις παραπάνω έξι κατηγορίες οργανισμών διακρίθηκαν και προκρίθηκαν 42 οργανισμοί από 15 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι οργανισμοί αυτοί βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εθνική τους πρόκριση και την υποψηφιότητά τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010. Από τους οργανισμούς αυτούς η ευρωπαϊκή επιτροπή βραβείων, η οποία συγκροτήθηκε από 6 εμπειρογνώμονες στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της αποδοτικότητας πόρων, επέλεξε τους  οι έξι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2010.

Βράβευση Υποψηφιοτήτων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010
Από ελληνικής πλευράς, βραβεύτηκαν στις Βρυξέλλες οι ακόλουθοι οργανισμοί (ένας σε κάθε κατηγορία οργανισμών) για την εθνική τους πρόκριση και την υποψηφιότητά τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010:

Βραβεία EMAS για Εθνική Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010 
Κατηγορία Οργανισμοί Αριθμός καταχώρισης
 Πολύ μικρή επιχείρηση  ΒΑΣ. & ΑΙΚ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε. EL-000072
Μεσαία επιχείρηση ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε. EL-000035
Μεγάλη επιχείρηση  EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. EL-000080

Στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η εταιρεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε., με το διακριτικό τίτλο ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ «Ο ΚΛΗΜΗΣ» βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εθνική της πρόκριση και την υποψηφιότητά της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1968 στην παραγωγή και εμπορία ασβέστη και ασβεστοπολτού και είναι εγκατεστημένη στα περίχωρα της Καλαμάτας, στη θέση Ρωμέικα Ασπροχώματος του Ν. Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική της δήλωση, η πολιτική της εταιρείας είναι η πιστοποιημένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ο σεβασμός του φυσικού πλούτου της περιοχής. Για την παραγωγή ασβέστη χρησιμοποιείται πυρηνόξυλο, το οποίο καίγεται ατελώς. Το πυρηνόξυλο είναι ένα υπόλειμμα από την παραγωγή ελαιολάδου και θεωρείται στερεό βιοκαύσιμο και για τον λόγο αυτό μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα υπολείμματα της καύσης δεν διατίθενται σαν απόβλητα στο περιβάλλον αλλά αναμιγνύονται με νερό, πελλετοποιούνται και μετά ξηραίνονται για την παραγωγή πυρηνοκάρβουνου (briquettes). Για τη διαδικασία αυτή η εταιρεία έχει λάβει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και έχει ήδη πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Επίσης, τα στερεά υπολείμματα της παραγωγής ασβέστη δίδονται ως λίπασμα στους αγρότες της περιοχής, και για ιδία χρήση στο κτήμα που είναι εγκατεστημένο το εργοτάξιο.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΟΕ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΟΕ


 

Στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων, η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α., με το διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εθνική της πρόκριση και την υποψηφιότητά της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου και διαχωριστικών τοιχωμάτων και είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική της δήλωση, βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της στις δραστηριότητες που ασκεί, καθώς επίσης στην επίτευξη υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η εταιρεία την τελευταία 10ετία προχώρησε στην σταδιακή ανάπτυξη τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα προϊόντα και τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες είναι πρωτοποριακές σε διεθνές επίπεδο. Επίσης επεξεργάζεται ξυλεία από πιστοποιημένη αειφόρο διαχείριση δασών, σύμφωνα με το σύστημα PEFC και με συμμόρφωση στους ισχύοντες κανονισμούς (PEFC Technical Document Annex 4; Edition 27.10,2006) για τον παραγωγικό έλεγχο του ξύλου και των προϊόντων ξυλείας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ

 Στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, η εταιρεία EUROBANK EFG βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εθνική της πρόκριση και την υποψηφιότητά της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2010. Η EUROBANK EFG είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο και Κύπρο. Έχει θεσπίσει την επίσημη περιβαλλοντική της πολιτική η οποία αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι επίσης η πρώτη που έχει εγγραφεί στο μητρώο του EMAS.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιβαλλοντικής της δήλωσης, στην τράπεζα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται ή/και αξιοποιούνται όλα τα παραγόμενα απόβλητα (χαρτί, μπαταρίες, μελάνια, απόβλητα ηλεκτρονικού και εξοπλισμού, λαμπτήρες). Επίσης, λαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και προβαίνει σε ενέργειες και παρεμβάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους χώρους γραφείων και καταστημάτων (βελτίωση απόδοσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων).
 

Οι παραπάνω οργανισμοί που προκρίθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή EMAS για τα Εθνικά Βραβεία EMAS 2010, προτάθηκαν για την υποψηφιότητά τους και στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS, μαζί με άλλους 39 οργανισμούς από τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2010 (ένας σε κάθε κατηγορία) είναι οι ακόλουθοι έξι (6) οργανισμοί:
Πολύ μικρή επιχείρηση: Soc. Coop. Dog Park a r.l (Ιταλία)
Μικρή επιχείρηση: Ecoprint AS (Εσθονία)
Μεσαία επιχείρηση: Oxfam-Solidarité (Βέλγιο)
Μεγάλη επιχείρηση: Mahou S. A. (Ισπανία)
Δημόσια διοίκηση: Μικρός οργανισμός: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Γερμανία)
Δημόσια διοίκηση: Μεγάλος οργανισμός: Sandwell Homes (Ηνωμένο Βασίλειο).

 

| | | | | |