παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES » ΕΙΔΗ CITES
ΕΙΔΗ CITES
 

Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνιση αποσκοπεί στην προστασία πολλών ειδών άγριων ζώων και φυτών με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν καθίσταται απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση και τη διατήρησή τους στον πλανήτη.

Κατά προσέγγιση 33.500 είδη, υποείδη ή μεμονωμένοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της CITES, που επιμερίζονται στις ακόλουθες ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες, με την επιλογή κάθε μιας από τις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εκτενέστερη και πάντοτε επικαιροποιημένη θεματική πληροφόρηση αναφορικά με τα συγκεκριμένα είδη που σας ενδιαφέρουν:

   - Θηλαστικά 
   - Πτηνά
   - Ερπετά
   - Αμφίβια
   - Ιχθύες
   - Εχινόδερμα
   - Ασπόνδυλα
   - Χλωρίδα

 


 

| | | | | |