παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES » ΕΙΔΗ CITES » ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES & ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
  
1. Αρτιοδάκτυλα (Artiodactyla)  Κείμενο βασισμένο στις αριθ. 104014/6374/04-12-2007,99079/5645/03-10-2006 και 99022/5233/11-09-2006(θεματικές) εγκυκλίους.
2. Αιλουρίδες (Ailuridae spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 203355/3335/22-09-2010 (θεματική) εγκύκλιo.
3. Κυνίδες (Canidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 84731/280/16-01-2008 (θεματική) εγκύκλιo.
4. Ευπλερίδες (Eupleridae) Κείμενο βασισμένο  στην αριθ. 84759/513/29-01-2008 (θεματική) εγκύκλιo.
5.Αιλουροειδή (Felidae spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 94755/3452/19-06-2006 (θεματική) εγκύκλιo.
6. Ερπηστές-Μανγκούστες (Herpestidae) Κείμενο βασισμένο  στην  αριθ. 84764/639/01-02-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
7. Υαινίδες  (Hyaenidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 84765/640/01-02-2008 (θεματική) εγκύκλιo.
8. Μεφίτιδες (Mephitidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107064/3734/20-10-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
9. Μουστελίδες (Mustelidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 100353/1546/11-05-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
10. Θαλάσσιοι ίπποι (Odobenidae ) & Γουνοφόρες φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες - (Otariidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107036/3554/02-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
11.  Φώκιες (Phocidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 84753/507/29-01-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
12. Προκυονίδες (Procyonidae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107048/3655/13-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
13. Αρκούδες (Ursidae spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ.  99161/4991/06-09-2007 (θεματική) εγκύκλιο.
14. Ημιγαλές, Κυνογαλές κ.α.  (Viverridae) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107009/3321/16-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
15. Κητώδη (Cetacea) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 100369/1719/20-05-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
16. Χειρόπτερα (Chiroptera) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103400/2939/20-08-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
17. Δασυποδόμορφα/Αρμαδίλλοι (Cingulata) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107027/3490/28-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
18. Δασυουρόμορφα (Dasyromorphia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 1003329/2203/26-06-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
19. Διπρωτοδόντια / Καγκουρώ, γουάλαμπι, κουσκούς, φασκωλόμυες (Diprotodontia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107028/3495/29-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
20. Εντομοφάγα (INSECTIVORA) των τάξεων: ERINACEOMORPHA και SORICOMORPHA Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 135379/2588/11-09-2013 (θεματική) εγκύκλιo.
21. Λαγόμορφα  (Lagomorpha) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105778/3179/08-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
22. Μονοτρήματα / Έχιδνες, Ακανθωτοί μυρμηγκοφάγοι (Monotremata) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107037/3555/02-10-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
23. Πηραμελόμορφα (Peramelemorphia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105742/2964/21-08-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
24. Περιττοδάκτυλα  (Perissodactyla) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 90788/1938/02-05-2008 (θεματική) εγκύκλιo.
25. Φολιδωτά /Παγκολίνοι  (Pholidota) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107025/3445/24-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
26. Βραδύποδες, Αμερικάνικοι μυρμηγκοφάγοι (Pilosa) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105763/3082/31-08-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
27. Πρωτεύοντα θηλαστικά (Primates spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 85047/680/30-01-2006 (θεματική) εγκύκλιo.
28. Προβοσκιδωτά (Proboscidea) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103398/2892/19-08-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
29. Τρωκτικά (Rodentia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 97594/4551/09-08-2007 (θεματική) εγκύκλιo.
30. Δενδρομυγαλές (Scandentia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107024/3444/24-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
31. Αλικόρες και Μανάτοι (Sirenia) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107010/3322/16-09-2009 (θεματική) εγκύκλιo.

 επιστροφή

 

| | | | | |