παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES » ΕΙΔΗ CITES » ΠΤΗΝΑ

ΠΤΗΝΑ

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES & ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
  
1. Χηνόμορφα (Anseriformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 100377/1791/26-05-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
2. Αποδόμορφα (Apodiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107052/3689/15-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
2α. Αιγοθηλόμορφα (Caprimulgiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 135382/2610/16-09-2013 (θεματική) εγκύκλιο
3. Χαραδριόμορφα  (Charadriifornes)  Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103397/2884/19-08-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
4. Πελαργόμορφα  (Ciconiiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 1003327/2198/25-06-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
5. Περιστερόμορφα  (Columbiformes)   Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105790/3245/11-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
6. Κορακόμορφα  (Coraciiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103399/2894/19-08-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
7. Κοκκυγόμορφα  (Cuculiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107042/3604/07-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
8. Ιερακόμορφα (Falconiformes spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 93178/3151/05-06-2006 (θεματική) εγκύκλιο.
9. Ορνιθόμορφα  (Galliformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103345/2346/07-07-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
9α. Κολυμβόμορφα (Gaviiformes)  Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 135383/2611/16-09-2013 (θεματική) εγκύκλιο.
10. Γερανόμορφα  (Gruiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107021/3396/22-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
11. Στρουθιόμορφα  (Passeriformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107016/3357/18-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
12. Παραδείσια Πτηνά  (Paradisaeidae spp) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 92326/2445/04-06-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
13. Πελεκανόμορφα (Pelecaniformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107018/3382/21-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
14. Δρυοκολάπτες, ραμφαστοί κ.λ.π.  (Piciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107101/3246/11-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
15. Πυγοποδόρφα  (Podicipediformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
16. Ρυνοτρυπόμορφα (Procellariiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
17. Ψιττακόμορφα  (Psittaciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
18. Στρουθόμορφα/Στρουθοκάμηλοι (Struthioniformes) και Ρεόμορφα/Ρέες (Rheiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 90758/1744/14-04-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
19. Απτηνοδυτόμορφα - Πιγκουΐνοι (Sphenisciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107032/3531/30-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
20. Γλαυκόμορφα (Strigiformes spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105787/3229/09-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
21. Τιναμόμορφα  (Tinamiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 93297/3329/15-06-2007 (θεματική) εγκύκλιο.
22. Τρωγονόμορφα  (Trogoniformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
επιστροφή

 

| | | | | |