παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES » ΕΙΔΗ CITES » ΠΤΗΝΑ

ΠΤΗΝΑ

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES & ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
  
1. Χηνόμορφα (Anseriformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 100377/1791/26-05-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
2. Αποδόμορφα (Apodiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107052/3689/15-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
3. Αιγοθηλόμορφα (Caprimulgiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 135382/2610/16-09-2013 (θεματική) εγκύκλιο
4. Χαραδριόμορφα  (Charadriifornes)  Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103397/2884/19-08-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
5. Πελαργόμορφα  (Ciconiiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 1003327/2198/25-06-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
6. Περιστερόμορφα  (Columbiformes)   Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105790/3245/11-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
7. Κορακόμορφα  (Coraciiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103399/2894/19-08-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
8. Κοκκυγόμορφα  (Cuculiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107042/3604/07-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
9. Ιερακόμορφα (Falconiformes spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 93178/3151/05-06-2006 (θεματική) εγκύκλιο.
10. Ορνιθόμορφα  (Galliformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 103345/2346/07-07-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
11. Κολυμβόμορφα (Gaviiformes)  Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 135383/2611/16-09-2013 (θεματική) εγκύκλιο.
12. Γερανόμορφα  (Gruiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107021/3396/22-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
13. Στρουθιόμορφα  (Passeriformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107016/3357/18-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
14. Παραδείσια Πτηνά  (Paradisaeidae spp) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 92326/2445/04-06-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
15. Πελεκανόμορφα (Pelecaniformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107018/3382/21-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
16. Δρυοκολάπτες, ραμφαστοί κ.λ.π.  (Piciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107101/3246/11-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
17. Πυγοποδόρφα  (Podicipediformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
18. Ρυνοτρυπόμορφα (Procellariiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιo.
19. Ψιττακόμορφα  (Psittaciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
20. Στρουθόμορφα/Στρουθοκάμηλοι (Struthioniformes) και Ρεόμορφα/Ρέες (Rheiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 90758/1744/14-04-2008 (θεματική) εγκύκλιο.
21. Απτηνοδυτόμορφα - Πιγκουΐνοι (Sphenisciformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107032/3531/30-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
22. Γλαυκόμορφα (Strigiformes spp.) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 105787/3229/09-09-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
23. Τιναμόμορφα  (Tinamiformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 93297/3329/15-06-2007 (θεματική) εγκύκλιο.
24. Τρωγονόμορφα  (Trogoniformes) Κείμενο βασισμένο στην αριθ. 107046/3653/12-10-2009 (θεματική) εγκύκλιο.
επιστροφή

 

| | | | | |