παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
 Ορίζουμε και προστατεύουμε δάση και δασικές εκτάσεις
 

Δασικοί χάρτες αλλων περιοχών της χώρας.

Οι πρώτοι δασικοί χάρτες, για την Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη και το Μαραθώνα, αναρτήθηκαν.

Με την κύρωσή τους:

 • Οριοθετούμε και καταγράφουμε με διαφάνεια τί είναι δάσος και δασική έκταση ξεκινώντας από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.
 • Θωρακίζουμε το δάσος και τις δασικές εκτάσεις από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση.
 • Διευκολύνουμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου διασφαλίζοντας την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια περιουσία.
 • Ανοίγουμε το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, αφού οι δασικοί χάρτες συμβάλλουν στην κατάρτιση του σωστού χωροταξικού σχεδιασμού.
Οι δασικοί χάρτες, διαφυλάσσουν το φυσικό μας πλούτο ώστε να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Δασικοί Χάρτες Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα

Shapes κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη Rectangle κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη κλικ για να κατεβάσετε τον χάρτη

Οι δασικοί χάρτες των περιοχών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα αναρτώνται επίσης:

 • στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
 • στο Δασαρχείο Πεντέλης για τις περιοχές Πεντέλης και Νέας Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας 153 44, τηλ. 210 61 35 010)
 • στο Δασαρχείο Καπανδριτίου για την περιοχή Μαραθώνα (Περιφερειακός δρόμος προς Βαρνάβα, Καπανδρίτι 190 14, τηλ. 22950 52 450)
 • στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των περιοχών αυτών
 • στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: www.apdattikis.gov.gr
 • στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

 • στο 210 65 05 600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • μέσω e-mail στη διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr
 • στο 1591 του συντονιστικού κέντρου δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ

Αποφάσεις ανάρτησης δασικών χαρτών στις περιοχές, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης & Μαραθώνα.

Υποβολή αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη από τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2011  και ηλεκτρονικά από τις 16 Απριλίου 2011. Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων είναι 45 ημέρες ( ή 65 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο. Η προθεσμία υποβολής είναι η 30η Μαΐου 2011. Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

 

Νομικό Πλαίσιο

Ιστορική Αναδρομή

 

| | | | | |