παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΔΑΣΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ » ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 

 
 
 
ECO-ELASTIΚA ΑΕ - Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
 
ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ - Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
 
ΕΔΟΕ ΑΕ - Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων Ελλάδας
 
ΚΕΠΕΔ ΑΕ - Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων
 
ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης
 
ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ  - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε - Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων
 

 

| | | | | |