παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ » Δελτία Ρύπων

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 22/04/2019

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 22/04/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 21/04/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ,
 • μέχρι 116 μg/m3 στο σταθμό ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ,
 • μέχρι 138 μg/m3  στο σταθμό  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 11 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ,
 • μέχρι 100 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 4 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 86 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 14 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 0.4 mg/m3 στο σταθμό ΜΑΡΟΥΣΙ,
 • μέχρι 1.7 mg/m3 στο σταθμό ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 1.4 mg/m3 στο σταθμό ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 13 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 27 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 22/04/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 21/04/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή 19.04.2019 για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, η μέση 24ωρη τιμή κυμάνθηκε από 11 μg/m3 στο σταθμό «Θρακομακεδόνες» μέχρι 25 μg/m3 στο σταθμό «Πειραιάς» και το Σάββατο 20.04.2019 από 12 μg/m3 στο σταθμό «Θρακομακεδόνες» μέχρι 29 μg/m3 στο σταθμό «Πειραιάς».

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   
   86
   9
   6
   
   
   
   
   
   
   
   27
   106
   72
   4
   2
   0.4
   
   138
   75
   
   
   0.7
   
   
   
   
   
   1.4
   21
   95
   
   
   
   
   
   
   65
   
   
   0.4
   18
   
   40
   
   
   
   20
   
   68
   
   
   
   
   111
   70
   
   
   
   19
   
   24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   13
   126
   43
   
   
   
   17
   
   
   
   
   
   
   100
   31
   5
   3
   
   23

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 21/04/2019  14:00 μέχρι 22/04/2019 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - 131
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Δεν αναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας

  | | | | | |