παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ » Δελτία Ρύπων

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 30/05/2016

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 30/05/2016 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 29/05/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
 • μέχρι 113 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 150 μg/m3  στο σταθμό  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 5 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 108 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 109 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 11 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 26 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 6 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 2.0 mg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 1.5 mg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 16 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 34 μg/m3 στο σταθμό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 30/05/2016 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 29/05/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή 27.5.2016 για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 , η μέση 24ωρη τιμή κυμάνθηκε από 15 μg / m3 στο σταθμό «Θρακομακεδόνες» μέχρι 37 μg / m3 στο σταθμό «Πειραιάς» και το Σάββατο 28.5.2016 από 17 μg/ m3 στο σταθμό «Θρακομακεδόνες» μέχρι 41 μg / m3 στο σταθμό «Πειραιάς».

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή ως προς τους αέριους ρύπους, ενώ για τα αιωρούμενα σωματίδια αναμένεται να κυμανθούν σε μέτρια επίπεδα λόγω της έντονης μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   13
   109
   5
   3
   1.5
   
   99
   109
   26
   6
   0.8
   33
   103
   48
   10
   5
   0.6
   
   108
   48
   
   
   0.5
   
   130
   
   
   
   0.8
   24
   135
   60
   
   
   
   26
   138
   63
   
   
   0.5
   22
   116
   57
   
   
   
   
   
   64
   10
   4
   
   34
   79
   38
   
   
   
   19
   136
   31
   
   
   
   16
   150
   39
   
   
   
   19
   111
   41
   
   
   
   22
   
   
   
   
   
   
   
   38
   
   
   
   18

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 29/05/2016  14:00 μέχρι 30/05/2016 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - 125
  - - - - - - 121
  - - - - - - 127
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - 127
  - - - - - - 132
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Aναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας

  | | | | | |