Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 23/04/2019

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 23/04/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 22/04/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 1 μg/m3 στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ,
 • μέχρι 115 μg/m3 στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ,
 • μέχρι 119 μg/m3  στο σταθμό  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 6 μg/m3 στο σταθμό ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
 • μέχρι 108 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • από 11 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ,
 • μέχρι 112 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 3 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 14 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 4 μg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 8 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 2.0 mg/m3 στο σταθμό ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • από 0.3 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ,
 • μέχρι 1.7 mg/m3 στο σταθμό ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 19 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 38 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 23/04/2019 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 22/04/2019 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο η ατμοσφαιρική ρύπανση θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια θα κυμανθούν σε μέτρια επίπεδα κυρίως λόγω της μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   
   112
   14
   8
   
   
   
   
   
   
   
   38
   98
   90
   10
   4
   0.7
   
   119
   93
   
   
   1.0
   
   
   
   
   
   1.7
   27
   89
   
   
   
   
   
   
   82
   
   
   0.9
   28
   
   83
   
   
   
   27
   
   80
   
   
   
   28
   114
   79
   
   
   
   32
   
   60
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   19
   113
   68
   
   
   
   25
   
   
   
   
   
   
   102
   70
   8
   5
   
   29

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 22/04/2019  14:00 μέχρι 23/04/2019 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Δεν αναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας