παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ » Δελτία Ρύπων

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αθήνα, 29/05/2017

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.

 

Σταθμοί Αττικής

 
Σήμερα 29/05/2017 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
Χθες 28/05/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από 4 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 100 μg/m3 στο σταθμό ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 • από 5 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 110 μg/m3  στο σταθμό  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ,
 • μέχρι 90 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΛΙΟΣΙΑ,
 • μέχρι 95 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1,
 • μέχρι 10 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • από 2 μg/m3 στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ,
 • μέχρι 9 μg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
 • μέχρι 1.5 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • από 0.1 mg/m3 στο σταθμό ΜΑΡΟΥΣΙ,
 • μέχρι 1.5 mg/m3 στο σταθμό ΑΘΗΝΑΣ
 • Δεν έχει θεσπιστεί όριο συναγερμού, Οριακή τιμή 10 mg/m3.Οι τιμές είναι σε 8ωρη βάση
   
 • από 6 μg/m3 στο σταθμό ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ,
 • μέχρι 17 μg/m3 στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-1
 • Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Σταθμός Οινοφύτων Βοιωτίας

   
  Σήμερα 29/05/2017 οι τιμές μέχρι τις 13:00 κυμάνθηκαν:
  Χθες 28/05/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3 . Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 400 μg/m3
  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • από - μg/m3
 • μέχρι - μg/m3
 • Όριο συναγερμού 500 μg/m3

  Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
 • - μg/m3
 • Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
  Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
   
  • - μg/m3
  Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
  Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


  Γενική Εκτίμηση - Πρόβλεψη

  Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή 26.5.2017 για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 , η μέση 24ωρη τιμή κυμάνθηκε από 12 μg / m3 στο σταθμό «Αγ. Παρασκευή» μέχρι 31 μg / m3 στο σταθμό «Πειραιάς» και το Σάββατο 27.5.2017 από5 μg/ m3 στο σταθμό «Θρακομακεδόνες» μέχρι 20 μg / m3 στο σταθμό «Πειραιάς».

  Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.


  Αναλυτική Παρουσίαση των Χθεσινών Μέγιστων Τιμών


   44
   95
   10
   9
   0.9
   
   56
   85
   4
   3
   
   17
   86
   56
   3
   3
   1.5
   
   81
   29
   
   
   0.3
   
   67
   33
   
   
   0.4
   12
   93
   15
   
   
   
   9
   
   27
   
   
   0.2
   8
   94
   22
   
   
   
   
   
   65
   5
   4
   
   16
   88
   15
   
   
   
   8
   92
   14
   
   
   
   8
   110
   
   
   
   
   6
   97
   24
   6
   6
   
   10
   
   
   
   
   
   
   71
   21
   2
   2
   
   13

  * Οι τιμές των ρύπων υπολογίζονται σε μg/m3 εκτός του CO που υπολογίζονται σε mg/m3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

  Από 28/05/2017  14:00 μέχρι 29/05/2017 13:00
  Όρια
  Σταθμοί
  Όριο ενημέρωσης κοινού (ωριαίες τιμές>180 μg/m3 )
  Όριο συναγερμού πληθυσμού (ωριαίες τιμές>240μg/m3 για 3 συνεχόμενες ώρες)

  Μακροπρόθεσμος στόχος προστασίας υγείας (οκτάωρη τιμή>120μg/m3)

   
  Ώρα έναρξης υπέρβασης

  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες

  Μέγιστη τιμή
  Ώρα έναρξης υπέρβασης
  Διάρκεια υπέρβασης σε ώρες
  Μέγιστη τιμή
  Μέγιστη τιμή οκταώρου>120μg/m3
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
  ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  - - - - - - -

  Αναμένονται υπερβάσεις του μακροπρόθεσμου στόχου προστασίας της υγείας

  | | | | | |