παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 » ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000
 

Στοχεύοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών διοργάνωσε ημερίδα εργασίας για την αναγνώριση νέων θαλάσσιων περιοχών Νatura 2000. Η ημερίδα εργασίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, 46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος.

Στην ημερίδα, η οποία ήταν ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμμετείχαν Υπηρεσίες, ερευνητικοί φορείς, περιβαλλοντικά ιδρύματα και οργανώσεις.

  Πρόγραμμα ημερίδας εργασίας
   
  Πρακτικά ημερίδας εργασίας
   
  Παρουσιάσεις :  
  - Αξιολόγηση της επάρκειας του θαλάσσιου Natura 2000, Ελ. Τρύφων, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ.  

   

  - Ο τύπος οικοτόπου 1120 (υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας), Π. Παναγιωτίδης, Β. Δρακοπούλου, ΕΛΚΕΘΕ, Σ. Ορφανίδης, ΙΝΑΛΕ.

  - Τα κοραλλιογενή ενδιαιτήματα ως οι μεγάλοι απόντες του Ελληνικού δικτύου Natura 2000 και η περίπτωση του Κορινθιακού Κόλπου, Μ. Σαλωμίδη, Σ. Κατσανεβάκης, Γ. Ίσσαρης, ΕΛΚΕΘΕ.

  - Ιδιαίτερα ενδιαιτήματα σε ελληνικές θαλάσσιες περιοχές, C.J. Smith, ΕΛΚΕΘΕ.

  - Ο τύπος οικοτόπου 1180 στην Ελλάδα, Βυθοί διαφυγής ρευστών και συναφή οικοσυστήματα, Β. Λυκούσης, Γ. Σακελλαρίου, Γ. Ρουσάκης, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ.

   

  - Ψυχρές διαφυγές ρευστών από το θαλάσσιο πυθμένα και οι οικότοποί τους: Περιοχές ενδιαφέροντος στη Δ. Ελλάδα, Γ. Παπαθεοδώρου, Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Σ. Κορδέλλα, Η. Φακίρης, Μ. Ιατρού, Μ. Πρεβενιός, Γ. Φερεντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών.  
  - Χαρτογράφηση ασβεστιτικών ροδοφυκών (τραγάνα) με ηχοβολιστικές μεθόδους.  


   - Υποστήριξη έργου ολοκλήρωσης προστατευόμενων περιοχών στον παράκτιο χώρο: ορισμένες ευκαιρίες σχετικά με τις θαλάσσιες Natura 2000, Στ. Ζόγκαρης, Α. Οικονόμου, Γ. Χατζηνικολάου, ΕΛΚΕΘΕ.  

  - Επέκταση παλαιών και δημιουργία νέων θαλάσσιων περιοχών  Natura 2000  με σκοπό την καλύτερη προστασία των κητωδών των ελληνικών θαλασσών, Αλ. Φραντζής, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος.  

  - Οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου  NATURA 2000  για τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), Παναγιώτης Δενδρινός, MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας  


   - Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα, Fric Jakob, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.  

  - Προτεινόμενες Θαλάσσιες Περιοχές Natura 2000 στο Αν. Αιγαίο, Αρxιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας.  


 επιστροφή

 

| | | | | |