παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΝΟΥΜΕ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 

Έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες της Ελληνικής αγοράς με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διεξάγεται έρευνα προϊόντων και υπηρεσιών με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά με στόχο την αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή ‘πράσινων’ προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. H έρευνα αφορά στις κύριες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύεται το Ελληνικό Δημόσιο. Τα αποτελέσματα της, θα συντελέσουν στην κατάρτιση Ευρετηρίου και στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
Μέσα από τη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, αντιπροσώπους και μεταπωλητές θα καταρτιστεί το ‘Ευρετήριο Προϊόντων και Υπηρεσιών με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά’, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου στις δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν να εντοπίσουν ‘πράσινα’ προϊόντα, υπηρεσίες και προμηθευτές .

Καταρτίζοντας το ‘Ευρετήριο Προϊόντων και Υπηρεσιών με Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά’
Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς καλείστε να συμμετέχετε, συμπληρώνοντας στοιχεία για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που φέρουν ‘πράσινα’ χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητά τους, τη χώρα προέλευσής τους, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησής τους.
 
 
 
 
 
 

Θέλω να συμμετέχω – Πώς;

Δηλώστε τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 2 κύριες ενότητες:

• Γενικές ερωτήσεις
• Ερωτήσεις που αφορούν το προϊόν/ υπηρεσία
Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα προϊόντα συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00 – 15.00) στο τηλέφωνο 210-6084786 ή μέσω email στη διεύθυνση gpp.marketanalysis@prv.ypeka.gr  

Αποποίηση Ευθυνών: Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται , διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.

 

| | | | | |