παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ » ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
 

 

Πρόσκληση για κατάθεση και δημοσίευση προτάσεων για τον χρηματοδoτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του επενδυτικού κλίματος.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση secmin@prv.ypeka.gr και θα δημοσιευτούν σε αυτή την σελίδα. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση για την επεξεργασία των προτάσεων.

 Φορέας  Πρόταση
 Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας  
 Ελληνική Εταιρία Βιομάζας
 Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ
 Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
 Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
 Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας
 Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης
 Οικολόγοι Πράσινοι
 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών
 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών
 Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος
 Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
 Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά  
 GreenPeace
  WWF Ελλάς  

 

 

| | | | | |