παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) » ΒΡΑΒΕΙΑ EMAS 2011

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ EMAS 2011
 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS αποτελούν αναγνωρισμένου κύρους βραβεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εξέχουσες εταιρείες και δημόσιες αρχές από το 2005 μέχρι σήμερα. Στόχος των Ευρωπαϊκών Βραβείων είναι η προώθηση του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS (κανονισμός ΕΚ αριθ. 1221/2009), καθώς επίσης η αναγνώριση και επιβράβευση των περιβαλλοντικών προσπαθειών των καταχωρισμένων στο EMAS οργανισμών που επιδεικνύουν ξεχωριστές επιδόσεις στο καθορισμένο θεματικό αντικείμενο των βραβείων κάθε χρονιάς.
Φέτος, η απονομή των Βραβείων EMAS έγινε  σε τιμητική εορταστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2011, στο αρχαίο Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, κοντά στην πόλη Κρακοβία της Πολωνίας. Τα Βραβεία απονεμήθηκαν στις έξι κατηγορίες οργανισμών: σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε μικρές επιχειρήσεις, σε μεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μικρούς δημόσιους οργανισμούς και σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Στις έξι αυτές κατηγορίες οργανισμών διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο και προκρίθηκαν συνολικά 36 υποψηφιότητες από τα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θεματικό αντικείμενο:
«Συμμετοχή εμπλεκομένων μερών (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων».

Βράβευση_ΕΜΑS 2011

Από τις 36 εθνικές υποψηφιότητες, η ευρωπαϊκή επιτροπή βραβείων αξιολόγησε και επέλεξε τους έξι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2011, σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες οργανισμών, βάσει των περιβαλλοντικών δηλώσεων και των αναλυτικών ερωτηματολογίων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι οργανισμοί.
Στη χώρα μας, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι καταχωρισμένοι στο EMAS οργανισμοί ενημερώθηκαν και προσκλήθηκαν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2011. Οι οργανισμοί που υπέβαλαν υποψηφιότητα αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή EMAS, βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων στο θεματικό αντικείμενο των φετινών Βραβείων, και των αναλυτικών ερωτηματολογίων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι οργανισμοί. Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης και της αναλυτικής βαθμολογίας που απένειμε η Επιτροπή EMAS, η τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., προκρίθηκε για την εθνική της συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2011, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, κατόπιν υπογραφής της υπ’ αρ. 40294/1666/13-09-11 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ.Κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, τιμήθηκαν αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες οι υποψηφιότητες για την εθνική τους πρόκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS 2011. Εν συνεχεία ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS, όπου η ελληνική υποψηφιότητα της τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., διακρίθηκε και κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS 2011 στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Βραβεία ΕΜΑS 2011

 

Η βράβευση της EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., αποτελεί τιμητική αναγνώριση των περιβαλλοντικών προσπαθειών και των επιδόσεων της τράπεζας στο θεματικό αντικείμενο των φετινών Βραβείων EMAS. Η EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καταχωρίστηκε στο μητρώο του EMAS, με αριθμό καταχώρισης EL-000080, και συνολικά 422 χώρους δραστηριοτήτων (κεντρικές υπηρεσίες και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συμμετοχής και της περιβαλλοντικής της δήλωσης, η τράπεζα έχει θεσπίσει φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Χρησιμοποιεί πολλαπλές και καινοτόμες μεθόδους για την ενθάρρυνση συμμετοχής των εργαζομένων και των συνεργατών της στην υλοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης, συμβάλει ενεργά στην ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε τραπεζικές πρακτικές, μέσω της συμμετοχής της στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή (Global Steering Committee) και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας (European Task Force) της πρωτοβουλίας «Finance Initiative» του UNEP.

Συνολικά, οι νικητές των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2011, σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες οργανισμών, είναι οι ακόλουθοι:
Πολύ μικρές επιχειρήσεις:Belvas Organic Chocolate (Βέλγιο)
Μικρές επιχειρήσεις: Kneissler Brüniertechnik (Γερμανία)
Μεσαίες επιχειρήσεις: Ebswien Hauptkläranlage (Αυστρία)
Μεγάλες επιχειρήσεις: EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (Ελλάδα)
Μικροί δημόσιοι οργανισμοί:Fritz-Erler-Schule Pforzheim (Γερμανία)
Μεγάλοι δημ. οργανισμοί: Municipality of Ravenna (Ιταλία)

 Βραβεία ΕΜAS 2011

Κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, δήλωσε, μέσω τηλεδιάσκεψης: «Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα αφορούν όλους μας και απαιτούν κοινή δράση. Συγχαίρω τους νικητές - και όλους τους υποψηφίους - για τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ελπίζω ότι οι καινοτόμες λύσεις τους και την επιτυχή συμμετοχή των διαφόρων φορέων θα εμπνεύσει και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους».

 

 

| | | | | |