παρέχεται από
ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
UN Climate Summit 2014
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
MΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
Για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων.
 

Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α) σε συνεργασία με το Γ.Ε.Δ.Ε. καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Η κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γίνεται κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 916/2007 της Ε. Επιτροπής.

16/1/2013 Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μία αναβαθμισμένη έκδοση του λογισμικού του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου θα εγκατασταθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2013.Η νέα αναβάθμιση του συστήματος είναι απαραίτητη για την ενίσχυσή του ενόψει των εργασιών της Φάσης ΙΙΙ.
Για το λόγο αυτό δεν θα έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας από την Παρασκευή 25/01/2013 στις 19:00 (Ελληνική ώρα). Το σύστημα του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου θα είναι και πάλι διαθέσιμο από την Τρίτη 29/01/2013 στις 09:00 (Ελληνική ώρα).
Επισημαίνουμε ότι το σύστημα θα συμπεριλάβει και τη Δευτέρα 28/01/2013 στις επιπλέον καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση συναλλαγών (26ωρη καθυστέρηση) και στην προσθήκη λογαριασμού στην trusted account list (7 εργάσιμες ημέρες).

Παλαιότερες ανακοινώσεις

H Κοινότητα  ανακοίνωσε  το χρονοδιάγραμμα μετάβασης των  Μητρώων  Αερίων Θερμοκηπίου  στο Ενιαίο  Κοινοτικό  Μητρώο.         
Σύμφωνα με την  ανακοίνωση:
- Από  τις  14/5/2012  και ώρα 11.00 δεν θα είναι  δυνατη η μεταβολή  των στοιχείων των λογαριασμών  σας ούτε των χρηστών.
- Από  τις 3/6/2012  και  ώρα 11.00  δεν θα είναι  δυνατή  η πρόσβαση  στους λογαριασμούς και η διενέργεια συναλλαγών.
- Από  τις 20/6/2012  και  ώρα 13.00  θα ενεργοποιηθεί  το  Ενιαίο  Ευρωπαικό  Μητρώο. Η πρόσβασή  σας θα είναι  δυνατή μόλις παραλάβετε τα νέα  διαπιστευτήρια ταυτοποίησης από  το ΕΚΒΑΑ.
 

Χρήσιμες συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση - Περιβάλλον Πρωτόκολλο του Κιότο - Community Transaction Log

Νομοθεσία Μητρώου Αερίων Θερμοκηπίου:

 

Δικαιολογητικά και αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Τα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες αιτήσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο στα πλαίσια του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώο είναι:

• Για Εγκαταστάσεις (Operator Holding Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Αεροπορικές Εταιρείες (Aircraft Operator Holding Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Πρόσωπα και Eμπόρους (Personal Holding Account, Trading Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Επαληθευτές (Verifier Account) (Αίτηση, Δικαιολογητικά)
 


Επικοινωνία:
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης
Γραφείο Μητρώου Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
Έπαυλη Καζούλη
Λ. Κηφισίας 241
T.K. 14561, Κηφισιά
Τηλ.: (+30)2106438727, (+30)2108089271
Fax: (+30)2108084707
E-mail: ghgregistry@prv.ypeka.gr

 

Παράβολο 

Το ετήσιο παράβολο για την τήρηση των λογαριασμών στο ελληνικό τμήμα του Ενωσιακού Μητρώου εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού και δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Το ποσό του παραβόλου καθορίζεται από το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) του ΥΠΕΚΑ.
 
Λογαριασμοί (Accounts)
Παράβολο ()
Αποθέματος Φορέων Εκμετάλλευσης (OperatorHolding Account)
Κατηγορία εγκατάστασηςΑ*
100
Κατηγορία εγκατάστασηςΒ*
200
Κατηγορία εγκατάστασηςΓ*
300
Αποθέματος Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών(Aircraft Operator Holding Account)
300
Αποθέματος Προσώπων (Person Holding Account)
100
Ελεγκτή (Verifier)
100
 
* Όπως ορίζεται στο Άρθρο 19 του Κανονισμού 601/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η καταβολή του παραβόλου πρέπει να πραγματοποιείται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του λογαριασμού.

 

 

| | | | | |